Nieuwsbericht

Zuidasdok bouwt verder aan Brittenpassage en Minervapassage Amsterdam Zuid

Gepubliceerd op: 28 september 2022 - Laatste update: 31 mei 2023, 14:18

Na het ingrijpende werk in juli en augustus 2022 gaat de vernieuwing van station Amsterdam Zuid door. Zuidasdok werkt hard verder aan de nieuwe Brittenpassage, maar ook aan de bestaande Minervapassage. Dat gaan reizigers en omwonenden merken.

Veel tijd om te rusten is er niet voor bouwcombinatie Nieuw Zuid en Zuidasdok. De zomer van 2022 is nog maar net voorbij of ze gaan alweer volop aan de slag. Ze starten met de bouw van een extra reizigerstunnel (de Brittenpassage) en de vernieuwing van de bestaande Minervapassage.

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de complete vernieuwing van station Amsterdam Zuid. Deze vernieuwing is nodig om de huidige en toekomstige reizigersaantallen aan te kunnen. En om reizigers meer comfort te bieden. Zo komen in beide passages winkels en een fietsenstalling. Hoe nu verder?

Werkzaamheden beginnen bij het dak

Het meeste werk gaat zitten in het bouwen en op hun plaats brengen van de resterende delen van het dak voor de nieuwe Brittenpassage, de 15 m brede extra reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid.

Zuidasdok werkt ook verder aan de Minervapassage, de bestaande reizigerstunnel. Deze passage wordt uiteindelijk 40 m breed, op dit moment is dit zo’n 12 m. Dat kan alleen als ook het dak van deze tunnel veel breder wordt. In 2023 worden de eerste delen van dit nieuwe dak op hun plek gelegd.

Werkterrein vergroot

U ziet er waarschijnlijk weinig van, maar er is de afgelopen maanden veel voorwerk gedaan. Om ruimte te maken voor de bouw van dak delen, zijn de bestaande metroperrons en -sporen van lijn 52 richting het oosten (de Beethovenstraat) verlengd.

Tegelijkertijd zijn de metrosporen verhoogd. Dat is gebeurd omdat het dak van de Minervapassage, op het deel dat onder de metrosporen ligt, verhoogd gaat worden. Dat deel ligt nu lager dan het dak onder de treinsporen. De nieuwe Minervapassage krijgt een ruimtelijke uitstraling, niet alleen door de breedte maar ook door de hoogte.

Lastige schuifoperatie

Het eerste dak deel dat voor de Minervapassage gebouwd gaat worden, is dus bedoeld voor onder de metrosporen van lijn 52 (zie kaartje, M3 en M4). Dat schuift Zuidasdok in het voorjaar van 2023 vanaf het werkterrein naar het oosten, over de Minervapassage heen.

Dit werk zal zeker niet ongemerkt voorbijgaan. De stationspassage wordt immers dagelijks door duizenden mensen gebruikt. Als dit deel van het dak klaar is, bouwt Zuidasdok op dezelfde plek nog een dakdeel (voor onder de M1). Het op zijn plek brengen daarvan is een lastige operatie. Het dek moet eerst van west naar oost geschoven worden en dan nog een stukje van noord naar zuid.

Dit staat gepland voor de zomer van 2023. Onder 3 van de 4 metrosporen ligt het dak van de nieuwe Minervapassage dan op zijn plek.

Brittenpassage

Op hetzelfde werkterrein, maar dan een stukje westelijker (richting Parnassusweg) bouwt Zuidasdok ook verder aan de nieuwe Brittenpassage, de extra reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid. Eerder bouwden ze hier al 2 dakdelen voor de Brittenpassage, die in augustus 2021 op hun plek zijn geschoven (onder T4 en M1).

Nu gaat Zuidasdok hier voor de Brittenpassage 1 groot dakdeel bouwen (onder M3 en M4). Omdat deze metrosporen tijdelijk weg zijn gehaald, hoeft dit dakdeel niet geschoven te worden. Het wordt precies op de plek gebouwd waar het hoort.

Alle werkterreinen volop in gebruik

Het terrein tussen de metrosporen is niet het enige werkterrein waarover Zuidasdok beschikt. Het andere ligt aan de Arnold Schönberglaan, net ten zuiden van de A10. Hier bouwde het project in 2019 het eerste deel van het dak voor de Brittenpassage. Het was groot dakdeel, voor onder 2 treinsporen tegelijk (T2 en T3).

Op dezelfde plek bouwt Zuidasdok de komende tijd nog 2 dakdelen. De fundering daarvoor is in de zomer van 2022 aangebracht, onder de snelweg A10 en het spoor.

De dakdelen die nu worden gebouwd, komen te liggen onder een treinspoor en onder de 2 extra treinsporen die station Amsterdam Zuid in de toekomst krijgt (onder T1/T6 en T5) . Deze treinsporen bouwt Zuidasdok niet zelf, maar ze bereiden hun komst dus wel voor.

In mei 2023 worden deze 2 delen vanaf het werkterrein naar hun definitieve plek geschoven.

Vivalditunnel

Misschien weet u het niet meer, maar er komt een fiets- en voetgangerstunnel tussen de Antonio Vivaldistraat, aan de zuidkant van de snelweg A10, en het Beatrixpark aan de noordkant. We kondigden deze tunnel in 2018 aan.

In 2019 zijn door de toenmalige bouwcombinatie ZuidPlus al de eerste werkzaamheden verricht voor deze tunnel. Daar gaan we mee door. We maken damwanden en brengen funderingspalen aan. 

Tot het einde van 2022

De komende maanden staan in het teken van funderingswerk. Op verschillende locaties op het werkterrein verwijderen we damwanden en brengen we nieuwe aan. Damwanden zijn noodzakelijk om een bouwkuip te kunnen maken. Ze houden water en grond tegen. 

Nog voor het einde van 2022 schuiven we al een dakdeel tegen de A10 aan (T1/T6), om plaats te maken voor de bouw van een tweede (dat onder T5 moet komen). Mochten we meer details hebben, dan zullen we u hierover informeren.