Nieuwsbericht

Diversiteit en inclusie centraal in aanbesteding vacatureteksten en jobbranding Rijksoverheid

Gepubliceerd op: 1 augustus 2022, 12.11 uur - Laatste update: 22 mei 2024, 15.28 uur

Communicatieadviesbureau Voor Tekst gaat de vacatureteksten van de Rijksoverheid verzorgen. Het contract hiervoor is onlangs gegund en gaat in per 1 november 2022. De Rijksoverheid draagt met deze opdracht bij aan het divers en inclusief werven van medewerkers.

'Het verzorgen van vacatureteksten is een belangrijke opdracht’, vindt Henri Vonk, die als contractmanager bij Rijkswaterstaat deze rijksbrede aanbesteding heeft gecoördineerd. ‘Er zitten grote afnemers in het contract, zoals Defensie, de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. Die zijn allemaal hard op zoek naar nieuwe medewerkers. Over de jaren heen gaat het om duizenden vacatures.

Grootste werkgever van Nederland

Als expert in arbeidsmarktcommunicatie zijn vacatureteksten voor Voor Tekst bekend terrein. Mas Lubbers, directeur van Voor Tekst: ‘Er speelt op dit moment veel op de arbeidsmarkt. Naast diversiteit en inclusie, is ook krapte van de arbeidsmarkt een actueel thema. Wij zien dat veel opdrachtgevers daardoor steeds vaker specialisten inhuren om tóch de juiste talenten te bereiken. Als partner van de grootste werkgever van Nederland dragen we de komende jaren graag bij aan het werven van die juiste talenten voor de Rijksoverheid.

Diversiteit en inclusie

Het Charter Diversiteit is een nieuw onderdeel waar Voor Tekst zich aan zal committeren. Door zich aan te sluiten bij dit netwerk belooft het bureau diversiteit en inclusie (nog) meer op te gaan nemen in hun bedrijfsvoering. In de aanbesteding is het onderwerp diversiteit en inclusie opgenomen als gunningscriterium. Inschrijvers hebben beschreven hoe zij kunnen bijdragen aan diversiteit en inclusie en zijn daarop beoordeeld.

Groeituin Social Return

Nu de opdracht is gegund, gaat Voor Tekst invulling geven aan de sociale verplichting die in de aanbesteding is opgenomen. Hierbij krijgen zij ondersteuning van het team van Groeituin Social Return.

De Groeituin helpt leveranciers bepaalde interventies uit te voeren, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een stap dichter bij een duurzame en passende baan komen. Hierbij kan het gaan om grote interventies zoals het vinden van een baan, maar ook kleinere interventies zoals het aanbieden van sollicitatietraining.

Inkoopdienst Rijkswaterstaat

De aanbesteding is uitgevoerd door het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC BV) van Rijkswaterstaat in samenwerking met de deelnemende rijksonderdelen. De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), die veel organisaties vanuit de overheid vertegenwoordigt, is samen met de Belastingdienst de grootste deelnemer aan het contract.

Op basis van de ervaringen met de huidige overeenkomst, heeft het IUC BV van Rijkswaterstaat het contractmanagement efficiënt ingericht. Bij de publicatie van de aanbesteding is een toetsplan meegestuurd met afspraken over monitoring, rapportage en communicatie.

Sociale impact

Het IUC BV van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de inkoop van de categorie Duurzame Inzetbaarheid voor de Rijksoverheid en de strategie HRM inkopen met sociale impact. Door het toepassen van diversiteit en inclusie en social return in het contract creëert het aanbestedingsteam potentie voor een grote sociale impact.

Contractmanager Henri Vonk kijkt met veel trots en plezier terug op de aanbesteding en de gunning die eruit voortvloeit: ‘We hebben een ongelooflijk goede samenwerking gehad, die tot deze mooie gunning heeft geleid. Nu gaan we naar de implementatiefase, met hopelijk een grote sociale impact.