Werkzaamheden nieuwe gasleidingen gestart

Interview

Werkzaamheden nieuwe gasleidingen gestart

Gepubliceerd op: 20 juli 2022 - Laatste update: 27 juli 2022, 15:33

Over het totale traject waar de verruiming van de A2 plaats gaat vinden, moet de Gasunie op 6 punten haar leidingen verleggen. Om die werkzaamheden goed aan te laten sluiten op andere werkzaamheden rondom het traject, is de planning iets opgeschoven. Maar inmiddels is Van Voskuilen Industrie (VVI) met de werkzaamheden gestart.

Door de verruiming van het traject komt de A2 op een aantal punten over de leidingen van Gasunie te liggen. ‘Die leidingen liggen er al sinds de jaren 50,’ zegt Hendri Timmerman, tracébeheerder bij Gasunie.

‘Die zijn niet berekend op grote wijzigingen in het terrein zoals een extra ophoging met grond voor talud. De leidingen moeten op die plekken dus vervangen worden door leidingen die dat wel aankunnen.’

'Met alle betrokken partijen moeten we snel werken zonder elkaar en de omgeving in de weg te zitten’

Planning opgeschoven

Timmerman: ‘We zagen ons genoodzaakt de planning voor 2021 naar 2022 door te schuiven. Op die manier konden we meer synergie behalen met andere projecten van zowel onszelf als andere partijen – ook als die niet met de verbreding te maken hebben.'

'Zo komt er vanuit de provincie Limburg bij NedCar een wijziging in de infrastructuur. Dat moment kunnen wij gebruiken om een afsluiter te vervangen door een passtuk. Zulke wijzigingen in de planning zijn met Rijkswaterstaat afgestemd.’ 

Arjan van Ommeren, projectleider bij Gasunie vult aan: ‘We stemmen veel met de andere bedrijven af. Want gekeken naar het omgevingsmanagement is het een intensief project. Met alle betrokken partijen moeten we snel werken zonder elkaar en de omgeving in de weg te zitten.’

Vorderingen

Op alle 6 de locaties waar de leidingen vervangen moeten worden, wordt nu gewerkt. De leidingen worden tijdelijk buiten dienst gesteld en er komt een mobiel gasontvangststation om de gasvoorziening te blijven garanderen.

Geert Schepers, projectmanager bij VVI: ‘Via horizontale boringen plaatsen we de nieuwe leidingen onder de A2. In september 2022 neemt de Gasunie die nieuwe leidingen in gebruik. De oude leidingen halen we weg en de delen onder de snelweg vullen we met spuitbeton. Zo voorkomen we verzakkingen. In oktober hebben we alles weer gepoetst en afgerond.’

'Al met al zorgen we er samen voor dat de werkzaamheden snel en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving worden uitgevoerd’

Minimale hinder

De gasafnemers merken niets van de wisseling van de leidingen. En ook de omgeving zal van de werkzaamheden weinig merken.

Schepers: ‘We werken op het land. Met de landeigenaren heeft Gasunie veel contact gehad en afgestemd. Bijvoorbeeld om de bodem weer in de juiste volgorde – met de vruchtbare laag boven – terug te plaatsen.'

'Verder hebben we met de bewoners van Oud-Roosteren afgesproken om zwaar werkverkeer tussen bepaalde tijden te laten rijden, wanneer het aantal fietsers op de weg beperkt is. Al met al zorgen we er samen voor dat de werkzaamheden snel en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving worden uitgevoerd.’