Nieuwsbericht

Update project Dijkversterking Marken

Gepubliceerd op: 22 juli 2022, 10.35 uur

De voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe dijk zijn in volle gang. Het projectteam is druk bezig met het ontwerpen van de nieuwe dijk. De werkgroep Dijkversterking kijkt kritisch mee. Dat houdt de partijen scherp, zeker omdat de werkgroep aangeeft waar er verschillende verwachtingen zijn ten aanzien van het ontwerp.

Uit de gesprekken die hierover worden gevoerd werd duidelijk dat iedereen hetzelfde doel heeft; een toekomstbestendige, waterveilige dijk.

Een veilige dijk

Nederland is het enige land dat een garantie biedt op waterveiligheid; elke dijk wordt eens in de 12 jaar getoetst of deze nog voldoet aan de waterveiligheidsnormen. Een soort apk voor dijken. Bij de laatste toetsing bleek dat vooral de stabiliteit en de bekleding van de dijk van Marken verbeterpunten zijn om de dijk sterker te maken. Zo voldoet hij weer voor 50 jaar aan de normen van de Waterwet.

Bij een dijkversterking wordt al snel gedacht aan het verhogen van de dijk. Maar ook de ruwheid en de helling van het buitentalud en -berm spelen een rol bij de beoordeling of een dijk veilig genoeg is om het water tegen te houden bij een storm. Voor het ontwerp van de dijk betekent het dat hoe gladder en steiler de buitenkant is, hoe hoger de dijk moet zijn. 

Als de buitenkant van de dijk ruw is met een flauwe helling, kun je een lagere dijk ontwerpen. Naast de eisen voor waterveiligheid dient het ontwerp ook te voldoen aan de esthetische eisen die ingaan op de vorm en de bekleding van de dijk.

Extra voorzieningen

Naast het dijkontwerp gaan we ook aan de slag met het ontwerpen van de extra natuur- en recreatieve voorzieningen. Bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers en strandjes). Samen met de direct betrokkenen bepalen we in een aantal sessies hoe deze voorzieningen er uiteindelijk uit komen te zien.

Ook gaat het projectteam verder met het uitwerken van de 'specials' zoals de Rozewerf en de Haven met KNRM. Een aantal weken geleden hebben we een eerste sessie gehad met de bewoners en eigenaren van de Rozewerf. Na de zomer zullen er nog meer van deze sessies volgen voor de andere locaties.