Nieuwsbericht

Informatiebijeenkomst voor buren van de A44

Gepubliceerd op: 21 juli 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:16

De viaducten Lisserweg, Hoofdvaart, het Spoorwegviaduct en de Kaagbrug worden vanaf 2024/2025 vervangen. Dat duurt nog wel even. Maar het verantwoordelijke projectteam van Rijkswaterstaat wilde al vroegtijdig kennismaken met de omwonenden. Op 29 juni 2022 organiseerden we daarom een informatiebijeenkomst voor bewoners en bedrijven in de buurt van de A44.

Met een opkomst van ruim 50 personen werd duidelijk dat die behoefte ook andersom leefde.

Luisteren en praten

In een presentatie vertelde omgevingsmanager Dick van der Kolk welke plannen er in 2024/2025 zijn om de brug en viaducten te vervangen. Daarna was er veel tijd ingeruimd om nader kennis te maken en te horen welke vragen en zorgen de omgeving heeft. Deze vragen gaan vooral over hinder en bereikbaarheid.

De communicatie wordt over het algemeen als prettig ervaren en er wordt alvast een afspraak gemaakt voor een vervolg op deze kennismaking. Die vervolgafspraak zal in het najaar van 2022 worden gepland. Veel aanwezigen gaven aan op de hoogte te willen blijven van nieuws. Dat doet het project met een nieuwsbrief.

Weg uit de jaren ’30

De A44 tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar is aangelegd in de jaren ’30. De 17 bruggen en viaducten bij deze weg zijn dus ruim 80 jaar oud. Door de jaren heen zijn ze door steeds meer en zwaarder verkeer belast. Uit inspecties en berekeningen is gebleken dat vanaf 2024/2025 de Kaagbrug en de viaducten Lisserweg, Hoofdvaart en het Spoorwegviaduct vervangen moeten worden.

Huzarenstuk door onderlinge verschillen

De 3 viaducten en de Kaagbrug gaan over de drukke A44. Qua ontwerp verschillen ze sterk van elkaar en dus is er voor de vervanging ook specialistisch maatwerk nodig. Verder is er een relatief korte voorbereidingstijd: het project moet eind 2024/2025 al voorbereid zijn voor de uitvoering.

Daarnaast zijn bij de werkzaamheden de veiligheid en bereikbaarheid essentieel. Er is erg weinig fysieke ruimte beschikbaar voor de werkzaamheden door onder meer de bebouwing vlakbij de viaducten. En ten slotte willen we het verkeer en de omgeving zo min mogelijk hinderen.