Werkzaamheden

Herstel bewegingswerken schutsluis Heumen

Gepubliceerd op: 9 juni 2022 - Laatste update: 23 februari 2023, 14:35

In de periode van maandag 13 juni tot en met donderdag 21 juli 2022 herstellen we de bewegingswerken van schutsluis Heumen, zodat de sluisdeuren ook de komende jaren veilig kunnen openen en sluiten.

Deze werkzaamheden leveren beperkte hinder op voor scheepvaartverkeer.

‘We pakken de 3 sluishoofden om de beurt aan’, verduidelijkt omgevingsmanager Arjan Thielking. ‘Dat doen we steeds in een blok van 2 weken. Aan het begin van elk blok is de schutsluis 2 dagen gestremd voor het loskoppelen van de bewegingswerken. Aan het eind van elk blok – als de schade hersteld is - zijn nog 3 dagen stremming nodig voor het opnieuw aankoppelen en testen.'

'Tijdens deze stremmingen kan de scheepvaart in beide richtingen door de naastgelegen keersluis passeren. Met scheepvaartbegeleiding zorgen we ervoor dat dit veilig verloopt.’

Veilige schutten

De herstelwerkzaamheden zijn nodig vanwege scheurvorming in de zogeheten panamawielen. Elk van deze grote tandwielen wordt aangedreven door een kleiner tandrad en brengt via een trek-/duwstang een van de deuren in beweging.

Thielking: ‘In elk sluishoofd zitten 2 puntdeuren. In totaal herstellen we dus 6 panamawielen. Standaard staan alle deuren open, maar bij hoge waterstanden op de Maas sluiten we de keersluis, waardoor er een hoogteverschil ontstaat tussen Maas en Maas-Waalkanaal. Dankzij deze herstelwerkzaamheden kunnen schepen dan weer veilig schutten in de schutsluis.’

Stremmingen schutsluis – passeren via keersluis

  • Maandag 13 juni 07.00 tot en met dinsdag 14 juni 16.00 uur
  • Dinsdag 21 juni 07.00 tot en met donderdag 23 juni 16.00 uur;
  • Maandag 27 juni 07.00 tot en met dinsdag 28 juni 16.00 uur;
  • Dinsdag 5 juli 07.00 tot en met donderdag 7 juli 16.00 uur;
  • Maandag 11 juli 07.00 tot en met dinsdag 12 juli 16.00 uur;
  • Dinsdag 19 juli 07.00 tot en met donderdag 21 juli 16.00 uur