De uitbreiding A67/A73 oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken krijgt prioriteit

Nieuwsbericht

De uitbreiding A67/A73 oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken krijgt prioriteit

Gepubliceerd op: 27 juni 2022 - Laatste update: 27 juni 2022, 13:51

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schreef op 23 juni 2022 in een brief aan de Tweede Kamer over 11 projecten waarvoor als eerste de stikstofberekeningen worden gemaakt. De uitbreiding A67/A73 oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken is een van de projecten die als eerste worden voorbereid voor uitvoering.

Het kabinet heeft ambitieuze doelen gesteld om stikstofuitstoot terug te dringen zodat Nederlandse natuurgebieden kunnen herstellen. Het behalen van deze doelen moeten we samen doen, in een klein land waar natuur en woongebieden dicht bij elkaar liggen.

Zo’n 30 grote projecten voor het aanleggen van wegen, vaarwegen en waterwerken in het hele land moeten worden voorbereid voor uitvoering. Deze projecten zijn in samenwerking tussen Rijk en regio tot stand gekomen binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Tekort aan stikstofdeskundigen

Onderdeel van deze voorbereiding is het opstellen van stikstofberekeningen en het beoordelen van mogelijke effecten hiervan op de natuur. Ook moet worden aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen om negatieve effecten op de natuur te voorkomen.

Het aantal deskundigen dat deze berekeningen en beoordelingen kan maken is beperkt en daarom moeten er keuzes worden gemaakt in welke volgorde we deze projecten kunnen voorbereiden. Om te bepalen welke projecten voorrang kregen, is gekeken naar de volgende punten:

  • Verbeteren van de verkeersveiligheid
  • Bijdragen aan grote fileknelpunten
  • Ver zijn in voorbereiding en daarom sneller kunnen worden uitgevoerd dan andere projecten
  • Samenhangen met andere grote projecten voor bijvoorbeeld het onderhoud of renovatie van bestaande wegen, spoorwegen, vaarwegen en waterwerken
  • Gelijkmatig verdeeld over ons land
  • Gezamenlijk zijn voor te bereiden dat tot minder werk leidt
  • Niet kampen met een financieel tekort dat nog gedekt moet worden

Deze keuzes hebben geleid tot een lijst van projecten die de komende jaren als eerste worden voorbereid.

Nr
Project
MIRT-regio
1
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
Noord-West
2
A1/A30 Barneveld
Oost
3
Sluis II Wilhelminakanaal
Zuid
4
A4 Haaglanden - N14
Zuid-West
5
N35 Nijverdal - Wierden
Oost
6
Rotondes Zeeland
Zuid-West
7
Brug Itteren
Zuid
8
N50 Kampen - Kampen Zuid
Oost
9
A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Knooppunt Gouwe
Zuid-West
10
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
Zuid
11
Overnachtingshaven Giesbeek
Oost
Bron: Kamerbrief MIRT voorjaar 2022

Indicatieve planning

Voor het project A67/A73 uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken zal in het najaar een indicatieve planning worden gegeven. Zie voor meer info: MIRT-brief voorjaar 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl