Nieuwsbericht

Assessments rijksoverheid gegund aan Leeuwendaal en GITP

Gepubliceerd op: 15 juni 2022 - Laatste update: 20 juli 2022, 10:48

De inzet van assessments voor de Rijksoverheid is gegund aan de adviesbureaus Leeuwendaal en GITP. Leeuwendaal gaat de traditionele assessments verzorgen, GITP is de nieuwe leverancier voor e-assessments.

Traditionele en e-assessments zijn essentiële tools voor de Rijksoverheid bij onder andere de ontwikkeling en werving van bestaande en nieuwe medewerkers. Assessments leveren een belangrijke bijdrage in het streven van de Rijksoverheid naar een wendbare organisatie en medewerkers en opgavegericht werken.

Daarnaast wordt met de gecontracteerde dienstverlening, door talentgericht werven en werken, bijgedragen aan meer diversiteit en inclusie bij de deelnemende onderdelen van het Rijk.

Inkoopdienst Rijkswaterstaat

De aanbesteding is uitgevoerd door het Inkoop Uitvoering Centrum Bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat (IUC BV), namens en samen met 3 deelnemende Rijksonderdelen; Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR-P), Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Rijkswaterstaat (RWS). Het IUC BV van Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de inkoop van de categorie ‘Duurzame Inzetbaarheid voor de Rijksoverheid’ en de strategie HRM inkopen met sociale impact.

Looptijd van 3 jaar

De contracten zijn ingegaan op 1 juni 2022 en kennen een initiële looptijd van 3 jaar, met mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 4 jaar. De maximale totale waarde van de beide contracten over 4 jaar is ruim 7,6 miljoen euro.

Gunning

Barry van Schalkwijk, strategisch contractmanager Duurzame Inzetbaarheid, licht de gunning toe: ‘Na een constructief aanbestedingstraject zijn wij overtuigd van de kwaliteit van de gecontracteerde leveranciers. Beide bureaus zijn gerenommeerde spelers binnen het HRM-werkveld, die uitstekend hebben beantwoord aan de eisen in de aanbesteding. Dit is veelbelovend voor onze toekomstige samenwerking.’

Groeituin Social Return

Het concept Groeituin Social Return is onderdeel van deze aanbesteding binnen de traditionele assessments. Na gunning dient Leeuwendaal invulling te geven aan een Social Return-proeftuin, waarbij het realiseren van sociale impact centraal staat.

Deze nog betrekkelijk nieuwe werkwijze biedt zowel opdrachtgever als opdrachtnemer meer ruimte voor maatwerk, maakt het mogelijk te experimenteren met vormvrijere toepassingsvarianten en/of bredere sociale doelstellingen. Deze innovatie helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verder te ontwikkelen, met als doel de kans op een (duurzame) baan te vergroten.

E-assessments

De visie van GITP op e-assessments en de pragmatische aanpak bij het inrichten ervan, zijn voor Rijkswaterstaat doorslaggevend geweest om voor GITP te kiezen. Bijzonder binnen het perceel e-assessments is de ontwikkeling van een pilot voor Game Based Assessments.

GITP gaat deze samen met de deelnemende Rijksonderdelen SVB, UBR-P en Rijkswaterstaat ontwikkelen, in afstemming met privacy adviseurs en de medezeggenschap. Het resultaat van de pilot zal bepalend zijn voor het vervolg.

Contractmanagement

Om de dienstverlening te kunnen monitoren, heeft het IUC BV RWS het contractmanagement efficiënt ingericht. Zo wordt de kwaliteit van de dienstverlening gemeten op basis van een toetsplan, waarin onder meer managementinformatie en klanttevredenheidsonderzoeken onder de deelnemers en kandidaten binnen het contract zijn opgenomen.