Nieuwsbericht

Samen sterk voor biodiversiteit

Gepubliceerd op: 23 september 2020 - Laatste update: 23 september 2020, 10:55

Biodiversiteit is ‘de basis van het leven’. De grote variëteit in soortenrijkdom die de natuur ons biedt, maakt ons weerbaar en sterk.

Zo is natuurlijke bestuiving door bijen van vitaal belang voor onze voedselproductie. En wist u dat wolven bomen helpen?

Bijdragen aan biodiversiteitsherstel

De soortenrijkdom staat wereldwijd en dus ook in Nederland onder druk. Rijkswaterstaat en de waterschappen beheren grote oppervlakten areaal aan bermen, oevers en natuur- en landbouwgebieden in Nederland. Beiden zoeken hoe zij bij kunnen dragen aan biodiversiteitsherstel. Afgelopen mei organiseerde Michiel Overkamp van het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat samen met Saskia van Otterloo van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden twee digitale trendsessies. Dit deden zij onder begeleiding van het LEF Future center. Zo’n 30 medewerkers van waterschappen en van Rijkswaterstaat deden mee.

Succesvolle trendsessies

De trendsessies waren een groot succes. ‘Elkaar kennen is het begin om elkaar te kunnen vinden en van elkaar te leren’, aldus een deelneemster. In de 1e sessie hebben we beelden opgehaald van wat we onder biodiversiteit verstaan. En hoe dit gerelateerd is aan ons werk. Dit leverde een rijkgeschakeerd afwisselend beeld op met noties als: biodiversiteit is de basis van het leven op aarde, het is de grondlegger voor een systeem in evenwicht en we moeten ingrijpen voordat het te laat is. Water wordt als een belangrijk en verbindend element gezien. ‘Waarom maken we geen Natte Natuur Netwerk Nederland?’, schetst één van de deelnemers een mogelijk toekomstbeeld.

Overlappende werkvelden

In de 2e sessie is besproken hoe we meer kunnen samenwerken om de biodiversiteit te versterken. In 3 digitale breakout rooms ging het over een effectieve alliantie, het opzetten van een leernetwerk en het gebruik van inzichten uit gedragsbeïnvloeding. Deelnemers konden hulpvragen stellen en aangeven welke acties ze willen gaan uitvoeren.

‘Er is veel aandacht voor herstel van biodiversiteit, zowel binnen als buiten onze organisatie’, vertelt Adam Hofland -penvoerder van het voorstel biodiversiteit van Rijkswaterstaat. ‘De werkvelden van waterschappen en Rijkswaterstaat overlappen vaak. Neem het beheer en onderhoud van bermen en oevers. De gelegde contacten en gedeelde beelden uit de trendsessie zijn aanleiding om actiever kennis te delen en elkaar op te zoeken’. De 2 trendsessies vormen een mooi begin. De 1e vervolgafspraken tussen deelnemers zijn al gemaakt.

Meer lezen over het belang van biodiversiteit?

Wil je graag meer weten over het belang van biodiversiteit? Lees het artikel ‘Biodiversiteit en de financiële sector’ of het boek ‘Het geheime netwerk van de natuur’ van Peter Wohlleben.

Meer nieuws Strategische verkenningen