De Innovatiestrook A58: zero-emissie en circulair bouwen in de infrastructuur

Langs de snelweg A58 ligt sinds september 2021 een van de proeftuinen van Rijkswaterstaat. Hier testen we op een bijzondere manier duurzame vernieuwingen bij het bouwen van wegen: de Innovatiestrook A58. 

Dit gebeurt door een samenwerking tussen overheden, (bouw)bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen.

Doel van de Innovatiestrook A58 Kloosters

De aandacht ligt op hergebruik van materialen en de vermindering van stikstofuitstoot. Op deze manier werken we naar ons doel: in 2030 klimaatneutraal zijn en circulair werken.

De unieke innovatiestrook heeft dubbele in- en uitvoegstroken van 1400 m lang. Het is de enige teststrook in Europa waar het dagelijkse verkeer rijdt. We hebben ook te maken met 'echte' weersomstandigheden in alle seizoenen. Hierdoor kunnen we praktijktesten doen.

Zero Emissie Bouwplaats

Bouwbedrijf Gebr. Van Kessel legde in- en uitvoegstroken aan zonder uitstoot van CO2, op de Tank-to-Wheel-manier. Onder het motto 'Samen CO2 wegwerken' gebruikten zij elektrisch werkmateriaal en machines op schone brandstof. Een waterstofaggregaat leverde stroom aan het ketenpark.

Circulaire producten toepassen

Daarnaast worden herbruikbare producten en materialen en eigen vernieuwingen toegepast. Denk aan 80-100% circulair laag-temperatuur asfalt, biobased/circulair wegmeubilair en markering, circulaire waterbergingen en natuurlijk gebonden

Bouw paviljoen bij verzorgingsplaats Kloosters

Naast de Innovatiestrook wordt eraan gewerkt om in 2023/2024 bij verzorgingsplaats Kloosters een paviljoen te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld als informatiecentrum gebruikt worden. Dit gebouw wordt symbiotisch ontworpen en gebouwd (dat wil zeggen: op een volledig natuurlijke manier), samen met maatschappelijk partners. Het doel is om hiermee natuur toe te voegen in plaats van alleen te behouden.

Wij werken ook aan een moderne verzorgingsplaats met nieuwe diensten voor weggebruikers die bij Kloosters hun auto of vrachtwagen opladen. De eerste werkzaamheden hiervoor zijn gepland voor najaar 2023.

Tot slot is Smart Mobility ook onderdeel van InnovA58; SmartwayZ.NL is hierin de partner.

Loket voor testen van duurzame innovaties

Bedrijven en kennisinstellingen die behoefte hebben aan ruimte om duurzame innovaties in de (wegen)bouw te testen en hiermee te experimenteren, kunnen contact opnemen met Rijkswaterstaat via het Innovatieloket. Dus heeft u een innovatief voorstel voor Rijkswaterstaat, dan kijken we samen hoe we dat verder kunnen brengen.

Meer informatie over het project op Innova58.