Marktscan

Alle projecten uit het Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) worden standaard op meerwaarde getoetst. De eerste meerwaardetoets waaraan we in de GWW al onze projecten toetsen, is de marktscan.

Met de marktscan, die in de verkenningsfase wordt uitgevoerd, maakt Rijkswaterstaat een inschatting of een vroege betrokkenheid van de markt tot meerwaarde kan leiden voor het betreffende project.

Meerwaarde

De marktscan laat zien welke mogelijkheden er zijn om meerwaarde te realiseren. Daar is sprake van als de vroege betrokkenheid van de markt leidt tot kwaliteitswinst, kostenbesparing en/of versnelling. Dit wordt bepaald door in een marktcontact de kansen en risico’s van een project tegen elkaar af te zetten. 

De marktscan levert vaak meerdere oplossingsrichtingen op. Zo worden onder andere de mogelijkheden voor vroege marktbetrokkenheid als parallelschakeling en vervlechting onderzocht en wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar de mogelijkheden van duurzaamheid en digitalisering in het project.