Modal Shift

Het vervoer van goederen in Nederland gebeurt vooral via de weg. Door toenemende verkeersdrukte wordt het alleen steeds moeilijker om dit zonder hinder te doen. Vooral op veelgebruikte goederenroutes zorgt dit voor files en vertragingen. Terwijl op de rivieren nog volop ruimte is voor duurzame mobiliteit.

De komende jaren gaat Rijkswaterstaat aan de slag met een enorme vervangings- en renovatieopgave (2020-2030). We pakken veel bruggen, tunnels, viaducten, schut- en spuisluizen op hetzelfde moment aan. Deze ingewikkelde onderhoudsopgave kan niet zonder hinder voor de weggebruiker. En dat heeft gevolgen voor de doorstroming op de veelgebruikte goederenroutes. Bekijk hier welke werkzaamheden in de planning staan voor de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.

De kaart hieronder links (overzicht planfase en realisatiefase) geeft een overzicht van de projecten op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost. Dit is met werkzaamheden aan beweegbare bruggen (rood), vaste bruggen en viaducten (groen), tunnels (paars), sluizen (blauw) en de rest (grijs). De volgende projecten vinden plaats tussen nu en 2022: Suurhoffbrug, renovatie IJsselbruggen A12 en Groot onderhoud stuwen Maas.

Klik op de kaarten voor een grotere weergave.

Verandering van manier van reizen

Om de capaciteit beter te verdelen over de netwerken, ligt het voor de hand om containervracht naar de binnenvaart te verplaatsen. Daarom slaat Rijkswaterstaat de handen ineen met de logistieke sector. Binnen 5 jaar moeten er zich dagelijks ± 1.000 vrachtwagencombinaties (2.000 TEU, waarbij TEU de aanduiding is voor de afmeting van containers) van de weg naar de binnenvaart verplaatsen. Voor meer informatie hierover, kijk eens op de website containersvanwegnaarbinnenvaart.

Zeker in het kader van duurzaamheid is een verplaatsing van goederenvervoer naar de binnenvaart een goede stap. Het vermindert namelijk het slijtage aan het wegdek. Benieuwd hoe modal shift (verandering van de manier van reizen) nog meer bijdraagt? Lees meer over modal shift en duurzaamheid.

Nieuwe ideeën voor modal shift

Rijkswaterstaat werkt op meerdere vlakken aan nieuwe ideeën die bijdragen aan een modal shift. Zo werken wij aan de vernieuwing van de ‘Minder Hinder’ -werkwijze. Dat moet de hinder verminderen voor de gebruiker bij geplande werkzaamheden. Daarnaast hebben wij een samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek op het gebied van containerdata. Ook richten wij klimaatbestendige netwerken in.

Projecten Vervanging en Renovatie

Klik hier voor een overzicht van alle actuele wegenprojecten.