Modal Shift

Modal Shift

Goederen worden in Nederland vooral via de weg vervoerd. Door toenemende verkeersdrukte wordt het alleen steeds moeilijker om dit zonder hinder te doen. Met name op veelgebruikte goederenroutes zorgt dit voor files en vertragingen, terwijl op de rivieren nog volop ruimte is voor duurzame mobiliteit.

De komende jaren gaat Rijkswaterstaat aan de slag met een enorme vervangings- en renovatieopgave (2020-2030). Veel bruggen, tunnels, viaducten, schut- en spuisluizen worden tegelijkertijd aangepakt. Deze complexe onderhoudsopgave kan niet zonder hinder voor de weggebruiker. En dat heeft gevolgen voor de doorstroming op de veelgebruikte goederenroutes. Bekijk hier welke werkzaamheden zijn gepland voor de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.

Onderstaande kaart links (overzicht planfase en realisatiefase) geeft een overzicht van de projecten op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost met werkzaamheden aan beweegbare bruggen (rood), vaste bruggen en viaducten (groen), tunnels (paars), sluizen (blauw) en overig (grijs). De volgende projecten vinden plaats tussen nu en 2022: Suurhoffbrug, renovatie IJsselbruggen A12 en Groot onderhoud stuwen Maas.

Klik op de kaarten voor een grotere weergave.

Verandering van vervoerswijze

Om de capaciteit beter te verdelen over de netwerken, ligt het voor de hand om containervracht naar de binnenvaart te verplaatsen. Daarom slaat Rijkswaterstaat de handen ineen met de logistieke sector om binnen 5 jaar dagelijks ± 1.000 vrachtwagencombinaties (2.000 TEU, waarbij TEU de aanduiding is voor de afmeting van containers) van de weg naar de binnenvaart te verplaatsen. Voor meer informatie hierover, kijk eens op de website containersvanwegnaarbinnenvaart.

Zeker in het kader van duurzaamheid is een verplaatsing van goederenvervoer naar de binnenvaart een goede stap; zo vermindert het slijtage aan het wegdek. Benieuwd hoe modal shift (verandering van vervoerswijze) nog meer bijdraagt? Lees meer over modal shift en duurzaamheid.

Initiatieven voor modal shift

Rijkswaterstaat werkt op meerdere vlakken aan initiatieven die bijdragen aan een modal shift. Zo werken wij aan de vernieuwing van de ‘Minder Hinder’ -werkwijze, voor het verminderen van hinder voor de gebruiker bij geplande werkzaamheden. Daarnaast hebben wij een samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek op het gebied van containerdata, en richten wij klimaatbestendige netwerken in.

Heb jij ideeën hoe Rijkswaterstaat nog verder kan bijdragen aan een modal shift van de weg naar het water? Neem dan gerust contact met ons op. 

Projecten Vervanging en Renovatie

Klik hier voor een overzicht van alle actuele wegenprojecten.