Bijenhotel voor solitaire bijen

Bijenhotel voor solitaire bijen

Solitaire bijen hebben het (net als honingbijen) moeilijk door gebrek aan huisvesting en voedsel. Rijkswaterstaat heet ze welkom in het bijenhotel Westraven.

Waarom?

Het gaat slecht met de (solitaire) bijen in Nederland. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur, het verbouwen van landbouwproducten en dus ook voor óns voedsel. Rijkswaterstaat helpt de bijen door middel van het bijenhotel Westraven. Ook met dit initiatief schenken we aandacht aan thema's als biodiversiteit en werken zo aan een duurzame leefomgeving.

Hoe?

Solitaire bijen leven in de natuur het liefst in kleine holtes, bijvoorbeeld in dood hout. Deze plekken zijn tegenwoordig schaars. In het bijenhotel Westraven bootsen we deze natuurlijke leefomgeving na. In het hotel kunnen solitaire bijen in holtes en spleten een kleine hoeveelheid stuifmeel bewaren en hun eitjes leggen. Naast het bijenhotel Westraven is een bloemenrijk grasveld aangelegd. Zo zorgen we ervoor dat de solitaire bijen aan voldoende voedsel komen.

Waar?

Er staat een bijenhotel in Utrecht naast het Rijkswaterstaat-kantoor Westraven. Ook staat er 1 bij parkeerplaats Westkop in Zeeland.

Met wie?

De Vermeulengroep maakt en plaatst deze bijenkasten.