Bee-o-based-beschermer voor lantaarnpalen

Bee-o-based-beschermer voor lantaarnpalen

We plaatsen bee-o-based-beschermers om (maai)schade aan lantaarnpalen te voorkomen. Tussen de paal en de biobased-beschermer staan bij-vriendelijke en onderhoudsarme planten.

Waarom?

Ieder jaar raken lantaarnpalen beschadigd, vaak tijdens maaiwerkzaamheden. Hierdoor gaan ze gemiddeld 5 jaar korter mee en zijn er vaker reparaties nodig. Reparaties verhogen onze CO2-uitstoot. Bovendien sluiten we tijdens reparaties weghelften af. Dit zorgt voor verkeersoverlast. De herstelwerkzaamheden en kortere levensduur van de palen kost enkele honderdduizenden euro’s per regio per jaar.

Hoe?

De bee-o-based-beschermers zijn gemaakt van plastic dat bestaat uit plantaardig materiaal. Plantaardig materiaal houdt van nature koolstofdioxide (CO2) vast. Iedere beschermer houdt hierdoor ruim 6 kg CO2 vast. De beschermer moet voorkomen dat maaimachines de lantaarnpaal raken.

Tussen de beschermer en de lantaarnpaal ontstaat ruimte om planten neer te zetten die bijen van voedsel voorzien in periodes dat er in wegbermen weinig voedsel te vinden is.

We hebben niet alleen aandacht voor kostenbesparing en biodiversiteit. Omdat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt de planten kweken, werken we ook aan ons menselijk kapitaal.

Waar?

Langs de snelweg A12 en autoweg N11 staan meer dan 100 bee-o-based-beschermers. Wanneer in de komende 2 à 3 jaar blijkt dat de beschermers inderdaad maaischade voorkomen, worden ze door heel Nederland geplaatst.

Met wie?

Natural plastics levert de biobased-beschermers. De Vermeulen Groep zorgt voor plaatsing.