Planning en aanpak

Planning en aanpak

We verdubbelen de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam om de bereikbaarheid van de regio Eemsdelta te vergroten. Hieronder vindt u de planning.

Wanneer

Klaar: 2025
2017

Verkenning

2018

Besluit voorkeursalternatief

2020

Ontwerptracébesluit

Nog niet bekend

Tracébesluit

Nog niet bekend

Start werkzaamheden

Nog niet bekend

Einde werkzaamheden

Deze planning kan nog veranderen.

Voorkeursalternatief vastgesteld

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen hebben het voorkeursalternatief voor het project verdubbeling N33 Midden in 2018 vastgesteld. Er is definitief gekozen voor alternatief X1 dat uit de omgeving is aangedragen. Ook de Provinciale Staten van Groningen hebben in december 2018 ingestemd met deze keuze. Het alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems/Dollard regio, en kent ook een groot draagvlak in de omgeving. Ook biedt dit alternatief de beste kansen voor herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur.

Vervolgproces

Het voorkeursalternatief wordt op grond van de tracéwet nu uitgewerkt tot een (ontwerp)tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder op detailniveau wordt uitgewerkt. We betrekken de omgeving in ontwerpsessies voor deze verdere uitwerking van de weg en de inpassingen in de omgeving. De OTB-fase is in 2020 afgerond.

Het project ondervindt al langere tijd de effecten van de stikstofproblematiek. Het niet kunnen afronden van het Tracébesluit is hier een voorbeeld van. Daarnaast heeft het project ook te maken met een financieel tekort. Onduidelijk is wanneer het Tracébesluit getekend kan worden. We hopen daar begin 2022 duidelijkheid over te krijgen.

Zie ook