Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Krimp, economische tegenwind en aardbevingen zetten de leefbaarheid in Noordoost-Groningen onder druk. Om het perspectief voor het gebied te verbeteren, willen de regio en de provincie dat de Eemsdelta beter bereikbaar wordt.

In de Eemsdelta is de economische bedrijvigheid de laatste jaren fors toegenomen. Sterke sectoren zoals agri & food, chemie, energie en logistiek zijn er rijk vertegenwoordigd. Voor de bereikbaarheid van de Eemsdelta is het verdubbelen van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam daarom van groot belang.

Maatregelen

  • We verdubbelen de N33 naar 2 rijbanen met elk 2 rijstroken. Deze aanpassing begint net ten zuiden van het knooppunt Zuidbroek en gaat door tot aan de aansluiting N362 (Holeweg).
  • We verbeteren de veiligheid op de N33 Midden zodat de weg voldoet aan de landelijke eisen voor verkeersveiligheid in 2030.
Het bestaande tracé vormt de basis voor de verdubbeling. De maximumsnelheid over het gehele traject blijft 100 km/h. 

N33 Midden volledig energieneutrale rijksweg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Groningen spreken de ambitie uit dat de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg wordt aangelegd. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg ook het verbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. Dit is tot nu toe nog niet eerder toegepast bij een rijksweg.

Zie ook