N33: verdubbeling Zuidbroek – Appingedam

N33: verdubbeling Zuidbroek – Appingedam

Waarom

  • Krimp, economische tegenwind en aardbevingen zetten de leefbaarheid in Noordoost-Groningen onder druk.
  • Om economische ontwikkeling in dit gebied te bevorderen, verbeteren we de bereikbaarheid van de regio.
  • Dit doen we door samen met de provincie Groningen de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam te verdubbelen.
  • Tegelijk maken we de weg veiliger voor verkeer.

Alle doelen en resultaten

Hoe

2x2
rijstroken
onderzoek naar 3 alternatieven voor het wegontwerp

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is nog geen hinder bekend. De werkzaamheden aan de N33 starten pas vanaf 2022.

Wanneer

Gereed: 2025
2021 Tracébesluit
2022 Start werkzaamheden
2025

Einde werkzaamheden

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Documenten

Zie ook