N33: verdubbeling Zuidbroek – Appingedam

N33: verdubbeling Zuidbroek – Appingedam

Waarom

  • Krimp, economische tegenwind en aardbevingen zetten de leefbaarheid in Noordoost-Groningen onder druk.
  • Om economische ontwikkeling in dit gebied te bevorderen, verbeteren we de bereikbaarheid van de regio.
  • Dit doen we door samen met de provincie Groningen de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam te verdubbelen.
  • Tegelijk maken we de weg veiliger voor verkeer.

Alle doelen en resultaten

Hoe

2x2
rijstroken
onderzoek naar 3 alternatieven voor het wegontwerp

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is nog geen hinder bekend. De werkzaamheden aan de N33 starten pas vanaf 2022.

Wanneer

Gereed: 2025
2021 Tracébesluit
2022 Start werkzaamheden
2025

Einde werkzaamheden

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Zie ook