A15/A20: Blankenburgverbinding

A15/A20: Blankenburgverbinding

Waarom & Hoe

  • De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio is van groot economisch belang.
  • Die komt echter onder druk te staan door overvolle wegen.
  • Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische activiteiten ook in de toekomst te kunnen garanderen, is de Blankenburgverbinding nodig.

Alle doelen en resultaten

tunnelverbinding die de A20 en A15 ten westen van Rotterdam verbindt

Heb ik last van de werkzaamheden?

De realisatiefase is gestart in 2018. Een actueel overzicht van alle werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding (A24) is te vinden op de digitale Bouwkaart van de Blankenburgverbinding.

Wanneer

Klaar: 2024
2024 Blankenburgverbinding gereed

Meer over de planning

Deze planning kan nog veranderen.

Documenten

In de bibliotheek van de Blankenburgverbinding vindt u alle relevante documenten van dit project.

Op de hoogte blijven

Meer informatie over de achtergrond en vorderingen van het project vindt u op de website Blankenburgverbinding. U kunt hier ook terecht om vragen te stellen, mee te denken en voor nieuws rondom het project. Bekijk ook de vlogs over actuele werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Nieuws