A10 Zuid: betere bereikbaarheid Zuidas en noordelijke Randstad

Waarom

  • Zuidasdok zorgt voor een betere bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad.
  • De verbreding van de A10 Zuid en het scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer, verbetert de doorstroming.
  • De autotunnel in het hart van Zuidas geeft ruimte voor uitbreiding van het station en extra groen.
  • Station Amsterdam Zuid wordt compleet vernieuwd en uitgebreid.

Alle doelen en resultaten

Hoe

bouw tunnel, verbreden A10 Zuid, herinrichten knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, vernieuwen en uitbreiden station

Heb ik last van de werkzaamheden?

Zuidasdok begint met de vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Wanneer u woont of werkt in Zuidas, of door het gebied reist, kunt u te maken krijgen met bouwverkeer, wegafsluitingen en extra reistijd door omleidingsroutes en extra drukte op de weg.

U kunt er vanuit gaan dat de A10 Zuid (inclusief op- en afritten) op werkdagen overdag beschikbaar blijft. Als we de A10 Zuid afsluiten, dan gebeurt dat in 1 rijrichting en in rustige periodes, zoals vakanties, feestdagen, weekenden en nachten.

Meer informatie over Zuidasdok kunt u vinden op de website Zuidasdok.

Wanneer

Klaar: 2036
2027

Brittenpassage gereed

2031
  • Busstation E. van Beninumsstraat gereed
  • Minervapassage gereed
  • Knooppunt De Nieuwe Meer gereed
  • Tramstation A. Schönberglaan gereed
2033

Knooppunt Amstel gereed

2034

Zuidelijke A10-tunnel gereed

2035

Noordelijke A10-tunnel gereed

2036
  • Vivaldipassage gereed
  • Afbouw Station Amsterdam-Zuid gereed

Gezamenlijke aanpak

Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam werken voor de uitvoering van Zuidasdok nauw samen. Zij nemen de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas en de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid samen ter hand. Zij doen dit in opdracht van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam.

Nieuws

Onderliggende pagina's