A10 Zuid: betere bereikbaarheid Zuidas en noordelijke Randstad

A10 Zuid: betere bereikbaarheid Zuidas en noordelijke Randstad

Waarom

  • Zuidasdok zorgt voor een betere bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad.
  • De verbreding van de A10 Zuid en het scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer, verbetert de doorstroming.
  • De autotunnel in het hart van Zuidas geeft ruimte voor uitbreiding van het station en extra groen.
  • Station Amsterdam Zuid wordt compleet vernieuwd en uitgebreid.

Alle doelen en resultaten

Hoe

bouw tunnel, verbreden A10 Zuid, herinrichten knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, vernieuwen en uitbreiden station

Heb ik last van de werkzaamheden?

Zuidasdok begint met de vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Wanneer u woont of werkt in Zuidas, of door het gebied reist, kunt u onder andere te maken krijgen met bouwverkeer, wegafsluitingen en extra reistijd door omleidingsroutes en extra drukte op de weg. U kunt er vanuit gaan dat de A10 Zuid (inclusief op- en afritten) op werkdagen overdag beschikbaar blijft. Als we de A10 Zuid afsluiten dan gebeurt dat in 1 rijrichting en in relatief rustige periodes, zoals weekenden, avonden en nachten.

Meer informatie over de bereikbaarheid van Zuidas kunt u vinden op de website Zuidas.

Wanneer

2 april tot 6 april 2021

Fundering dakdeel 2 en 3 van de nieuwe stationspassage

20 augustus tot 23 augustus 2021

Inschuiven dakdeel 2 en 3 van de nieuwe stationspassage

2e kwartaal 2021

Aanbesteding knooppunt De Nieuwe Meer

Gezamenlijke aanpak

Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam werken voor de realisatie van Zuidasdok nauw samen. Zij nemen de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas en de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid gezamenlijk ter hand. Zij doen dit in opdracht van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. De bouw van Zuidasdok wordt gerealiseerd door bouwcombinatie ZuidPlus.

Nieuws

Meer nieuws