A1: vervanging viaduct Hoog Burel

Waarom

  • Viaduct Hoog Burel over de A1 ten westen van Apeldoorn was meer dan 50 jaar oud en had betonschade aan de onderkant van het viaduct.
  • In november 2022 is het oude viaduct gesloopt.
  • In 2022/2023 vervangen we het viaduct door een nieuw viaduct.
  • Zo blijft het wegverkeer op de A1 vlot en veilig onder het viaduct stromen en mag ook (vracht)verkeer in 2023 weer over het viaduct rijden.

Hoe

sloop oude viaduct en bouw nieuw viaduct

Heb ik last van de werkzaamheden?

Tot 1 maart 2023 is de Hoog Buurloseweg over het viaduct Hoog Burel afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de afsluiting zijn er lokale omleidingsroutes beschikbaar.

Video bouw nieuw viaduct Hoog Burel

(Beeldtitel: Bouw viaduct A1. Hoog Burel. In het beton van een stuk van het viaduct staat: Hoog Burel 2022. Versnelde beelden tonen verkeer dat langs het viaduct in aanbouw rijdt.) STUWENDE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Als 's nachts de weg is afgesloten, is een grote groep mensen aan het werk in de middenberm. Uit de grond steken ijzeren staven omhoog. Een man stort beton in het rooster dat rond de staven ligt.) (Verderop komt een vrachtwagen aanrijden met een kraan erop. Als het licht is, worden er platen op de grond gelegd, waarop de hydraulische steunen van de kraan komen te staan.) (Als het contragewicht is geplaatst, komt de kraan overeind en schuift z'n lange arm uit. Vervolgens komt er een truck aanrijden met een groot betonnen object. Een man bevestigt een harpsluiting aan het object, waarna de kraan het langzaam optilt en het betonnen steunpunt een stukje verderop over de ijzeren staven laat zakken.) (Het werk van de kraan gaat 's nachts door. Er komt een truck aanrijden die een meterslange betonnen ligger vervoert. Twee mannen bevestigen overdag haken aan de ijzeren lussen boven op de ligger, waarna de kraan de ligger optilt en heel behoedzaam op de steunpunten legt, die aan weerszijden van de ene weghelft staan.) (Trucks rijden af en aan met liggers tot het stuk viaduct boven de ene weghelft compleet is. Dan gaat de kraan verder met het stuk boven de andere weghelft. Als dat ook compleet is, zit het werk van de kraan erop en trekt hij z'n uitschuifbare arm weer in.) (Het beeld wordt zwart. Verkeer rijdt onder het viaduct door, dat nog niet helemaal klaar is. Beeldtekst: Nieuw viaduct gereed in maart 2023. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rws.nl/viaducthoogburel. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2022.)

Video sloop oude viaduct Hoog Burel (4 - 7 november 2022)

(Beeldtitel: Sloop viaduct A1. Hoog Burel. Langs de weg staat een bord van Rijkswaterstaat met daarop: Vervanging viaduct Hoog Burel. Gereed 1 maart 2023.) STUWENDE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Een vrachtwagen rijdt onder het viaduct door, dat op verschillende plekken last heeft van betonschade. In het beton aan de voorkant van het viaduct staat: Hoog Burel.) (Beelden van de werkzaamheden die plaatsvinden onder een nachtelijke hemel. Bouwvoertuigen met rupsbanden rijden behoedzaam over de afgesloten weg.) (Een kraan beweegt z'n betonschaar omhoog richting het viaduct. Vervolgens zetten verschillende rode en gele kranen hun schaar in het beton en beginnen het viaduct af te breken. De hemel boven het viaduct wordt beetje bij beetje lichter.) (Overdag werken zo'n tien kranen onverstoorbaar verder aan het slopen van het viaduct.) (Stofwolken stijgen op uit de afgebroken stukken beton. Een kraan met een sloophamer breekt een deel van het wegdek van het viaduct af. Uit de brokken gewapend beton steken ijzeren draden omhoog.) (Een andere kraan raapt ijzeren draden op van de grond en voert ze af. Een graafmachine verzamelt stukken beton, waarna hij ze in de laadbak van een kiepwagen laat vallen. Op de plek waar eerder nog het viaduct stond, rijden kiepwagens af en aan.) (Terwijl het opnieuw nacht en weer dag wordt, verwijderen de kranen de restanten van het viaduct.) (Beeldtekst: Nieuw viaduct gereed in maart 2023. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rws.nl/viaducthoogburel. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2022.)

Wanneer

Klaar: 1 maart 2023

Bekijk de hele planning

Nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina's