A1: vervanging viaduct Hoog Burel

A1: vervanging viaduct Hoog Burel

Waarom

  • Viaduct Hoog Burel over de A1 ten westen van Apeldoorn is meer dan 50 jaar oud en heeft betonschade aan de onderkant van het viaduct.
  • We vervangen het viaduct door een nieuw viaduct.
  • Zo blijft het wegverkeer op de A1 vlot en veilig onder het viaduct stromen en mag ook zwaar (vracht)verkeer weer over het viaduct rijden.

Hoe

sloop huidige viaduct en bouw van nieuw viaduct

Uitspraak voorlopige voorziening

Op 6 januari 2022 heeft een rechtszitting (voorlopige voorziening) plaatsgevonden over 4 bezwaren die waren ingediend tegen het verkeersbesluit dat de gemeente Apeldoorn heeft genomen voor het afsluiten van de Hoog Buurloseweg. De rechter heeft op 13 januari het verkeersbesluit geschorst, omdat de rechter vindt dat op dit moment onvoldoende duidelijkheid is over de effecten op de natuur van het verkeersbesluit. Rijkswaterstaat gaat samen met de gemeente Apeldoorn en de aannemer de uitspraak en de consequenties hiervan doornemen.

Zolang de Hoog Buurloseweg niet mag worden afgesloten kan de sloop van het viaduct niet doorgaan. De geplande weekendafsluiting van de A1 van vrijdag 21 tot maandag 24 januari 2022 is afgelast. We blijven het viaduct monitoren en nemen indien nodig beheersmaatregelen. De gemeente Apeldoorn is beheerder van de Hoog Buurloseweg en moet voor afsluiting van de weg een verkeersbesluit nemen.

Nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina