Waterberichtgeving

De Waterkamer van het Watermanagementcentrum Nederland is verantwoordelijk voor betrouwbare en bruikbare berichtgeving over waterstanden, overstromingsdreiging, watertekorten en/of waterkwaliteit. Dit doen we 24 uur per dag en 365 dagen per jaar want waterbeheer is belangrijk zowel onder normale omstandigheden als in bijzondere situaties.

In de Waterkamer zijn de crisisadviesgroepen voor kust, meren, rivieren en waterverontreiniging gevestigd. Op basis van de watergegevens die Rijkswaterstaat verzamelt en weergegevens van het KNMI, maken we verwachtingen voor de kust, de rivieren (Rijn en Maas) en het IJssel- en Markermeer. Deze verwachtingen worden dagelijks gepubliceerd in het Waterbericht.

Scheepvaartberichtgeving

Ook verzorgt de Waterkamer de scheepvaarberichtgeving. Schippers hebben actuele informatie over waterstanden en stremmingen nodig om vlot en veilig op de plaats van bestemming te komen. Grote zeeschepen hebben zogeheten tijpoortadviezen nodig. Een tijpoortadvies geeft aan op welke momenten van de dag de waterstand voor grote zeeschepen hoog genoeg is om een haven in te kunnen varen.

De scheepvaartberichtgeving komt tot stand in nauwe samenwerking met regionale berichtencentra in Arnhem, Middelburg en Rijswijk en is te vinden op Teletekstpagina 720 en de website Vaarweginformatie.