Kennisdeling

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) doet actief aan kennisdeling voor professionals en geïnteresseerden. Het WMCN beschikt over een bezoekerscentrum en geeft regelmatig trainingen en opleiding aan crisisteams.

Opleiden, trainen, oefenen

Deelnemers aan crisisteam moeten regelmatig oefenen om goed voorbereid te zijn op een watercrisis. Door te oefenen komen eventuele tekortkomingen in draaiboeken en procedures aan het licht en is het mogelijk de processen te optimaliseren. 

Naast oefenen is ook trainen en opleiden van essentieel belang. Denk aan het opleiden van nieuwe waterprofessionals of trainen met nieuwe crisisinstrumenten. In het trainings- en innovatiecentrum van het Watermanagementcentrum worden dan ook regelmatig trainingen gegeven voor waterprofessionals, zodat zij zich ontwikkelen in de processen van crisismanagement.

Bezoekers

Het Watermanagementcentrum Nederland is uitgerust met een bezoekerscentrum waar groepen waterprofessionals en andere geïnteresseerden uit binnen- en buitenland worden ontvangen. 

Het centrum biedt bezoekers inzicht in de werking en organisatie van het Nederlandse watersysteem en de waterveiligheid, het beheer ervan en de rol die het WMCN en de samenwerkingspartners, zoals waterschappen en KNMI, daarin spelen.

Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina van het WMCN.