Meldingsformaliteiten en gegevens SafeSeaNet

Om te zorgen dat het SafeSeaNet (SSN) zo volledig en betrouwbaar mogelijk is, moeten zeeschepen voldoen aan de meldingsformaliteiten. 

Zeeschepen zijn dit verplicht als zij een bestemming hebben binnen de Europese wateren, zich verplaatsen binnen de Europese wateren of deze juist verlaten.

Verschillende meldingen SafeSeaNet

Het gaat hierbij om de volgende meldingen:

  • aankomst- en vertrekmelding
  • melding gevaarlijke stoffen
  • melding scheepsafval
  • beveiligingsmelding
  • melding havenstaatcontrole
  • melding personen aan boord (uiterlijk per 20-12-2023)

De bevoegde autoriteit op de plaats van bestemming is verplicht om de definitieve aankomst- en vertrektijden van een zeeschip door te geven aan het nationale SafeSeaNet-systeem.

Single Window voor maritiem en lucht

Naast de meldingen in het kader van SafeSeaNet, zijn er meer verplichte maritieme meldingen voor zeeschepen. De Europese Commissie heeft met de Richtlijn 2010/65/EU onder andere als doel dat alle lidstaten een elektronisch loket ontwikkelen voor de uitwisseling van maritieme meldingsformaliteiten.

Daarbij hoeft de kapitein, reder of agent de gegevens nog maar 1 keer elektronisch aan te leveren en worden de gegevens door de bevoegde autoriteiten hergebruikt.

Om aan deze richtlijn te voldoen, heeft Nederland het Single Window voor maritiem en lucht (voorheen Martime Single Window (MSW)), ontwikkeld. Het Single Window voor maritiem en lucht is 1 loket waar alle meldingen voor Douane, Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie en NCA SafeSeaNet elektronisch dienen te worden doorgegeven.

Op termijn zal dit loket worden vervangen door het European Maritime Single Window environment (EMSWe) waarbij door de Europese Commissie verdere uniformiteit wordt ingevoerd.

Meldsystemen SafeSeaNet

Zeeschepen geven hun meldingen door aan de bevoegde autoriteit van een haven, ankerplaats of op- of overslagplaats op de plaats van bestemming. De Plaatselijk Bevoegde Autoriteit (PBA) heeft voor elke haven aangewezen welk systeem hiervoor gebruikt moet worden.

Daarnaast moet de PBA ervoor zorgen dat deze melding via het Single Window voor maritiem en lucht aan het nationale SafeSeaNet (SSN) wordt doorgegeven. Het nationale SSN-systeem stuurt deze meldingen vervolgens door naar het centrale SSN.

Naast deze meldingen krijgt het centrale SSN algemene scheepsgegevens van de AIS (Automatic Identification System). Meer informatie over de bevoegde autoriteiten in Nederland vindt u in de Regeling Meldingen en Communicatie Scheepvaart.

Rol Nederlandse Kustwacht SafeSeaNet

De Nederlandse Kustwacht zorgt voor de beschikbaarheid en het doorsturen van de AIS-gegevens aan SafeSeaNet (SSN). Tevens heeft de Kustwacht in het kader van SSN een belangrijke rol als ontvanger en coördinator van meldingen over ongevallen en incidenten op zee. Ook is de Kustwacht aangewezen als bevoegde autoriteit voor de melding betreft personen aan boord van passagiersschepen in het kader van search- and rescue (SAR).

Daarnaast is de Kustwacht aangewezen als Plaatselijk Bevoegde Autoriteit (PBA) voor de SSN-meldingen voor de in de territoriale zee gelegen ankerplaatsen en laad- of losrichtingen (met uitzondering van de in de aanloopgebieden gelegen ankerplaatsen, laad- of losrichtingen).