Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

Waarom

  • We brengen de invloed van getijdewerking met eb en vloed terug in de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg.
  • Door de maatregel ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren. Het zorgt ook voor een mooiere natuurlijke leefomgeving voor mensen. Daarnaast brengt het meer recreatieve mogelijkheden in de regio.
  • Er komt een verbetering van de waterkwaliteit voor planten en dieren in het gebied. Ook ontstaat er een nieuw landschap in, direct aan een rivier met eb en vloed; zogenaamde getijdenparken.
  • Een langzaam oplopende rivieroever zorgt voor golfbreking bij hoger water. Hiermee dragen de getijdenparken bij aan de waterveiligheid in het gebied.

Hoe

aanleg van ondiepe, natuurvriendelijke oevers en vooroeververdediging

vergroten van getijdewerking

Heb ik last van de werkzaamheden

Nee, er is geen hinder bekend.

Wanneer

Klaar: 2027
Opgeleverd: 2020

Nieuwe Maas: natuurvriendelijke oever Wilhelminahaven

2020 - 2021

Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenpark Maassluis en natuurvriendelijke oever bij gemaal De Zaayer

Opgeleverd: 2021

Nieuwe Maas: uitbreiding en herstel leefgebied Eiland van Brienenoord

Oplevering 2021 Maassluis on hold

Aanleg getijdenpark Maassluis en natuurvriendelijke oever gemaal De Draayer

2020 - uiterlijk 2027

Nieuwe Maas: realisatie getijdenpark Maashaven

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Onderliggende pagina's