Planning en aanpak

Planning en aanpak

We voeren onderhoud op en rondom het Krammersluizencomplex uit. Op deze pagina ziet u welke werkzaamheden op de planning staan.

Wanneer

Klaar: 2023
Maart 2021 – november 2022

Werkzaamheden aan rioolschuiven

September 2022 - maart 2023

Elektromotoren vervangen in duwvaartsluizen

Eind 2023

Oplevering project Civiele Werken Krammer

Deze planning kan nog veranderen.

Aanpak

Revisie elektromotoren duwvaartsluizen

De 76 elektromotoren van de duwvaartsluizen hebben het einde van hun levensduur bereikt en worden daarom gereviseerd. Om een stremming van de duwvaartsluizen te voorkomen, worden de elektromotoren per 6 stuks gereviseerd. Zo’n revisie neemt ongeveer 2 weken in beslag, waarna de motoren weer worden teruggeplaatst. Na 2 weken worden in principe elke week 6 elektromotoren vervangen, totdat alle 76 motoren klaar zijn.

Het demonteren van te reviseren elektromotoren en monteren van gereviseerde elektromotoren wordt op maandagen gedaan, de dag waarop het scheepaanbod het minst hoog is. Tijdens de werkzaamheden kan de schuttijd iets toenemen omdat de wateruitwisseling dan meer tijd vraagt. Scheepvaart worden geïnformeerd over de werkzaamheden met een BAS-bericht, en via de website van vaarweginformatie.