Doelen en resultaten

We voeren groot onderhoud uit aan het Krammersluizencomplex. Dit is een belangrijke verbindende schakel voor zowel scheepvaart als wegverkeer en vormt een essentiële barrière tussen het zoete Volkerak-Zoommeer en de zoute Oosterschelde.

We maken het complex de komende jaren duurzamer, veiliger, moderner en toekomstbestendig.

Nieuwe zoet-zoutscheiding

Het ruim 30 jaar oude Krammersluizencomplex is toe aan groot onderhoud. Daarom worden de sluizen vanaf 2024 grondig gerenoveerd. We vervangen de huidige zoet-zoutscheiding op de duwvaartsluizen door een nieuw systeem met bellenschermen en spoelen van zoet water. Dit zorgt voor snellere schuttijden, dringt de toestroom van zout water beter terug en maakt het complex energiezuiniger.

Ook voorzien we de sluizen van een doorlaatmiddel. Daarmee kan overtollig water vanaf het Volkerak-Zoommeer in de toekomst gespuid worden en kunnen vissen tussen de Oosterschelde en de rivieren migreren.

Groot onderhoud en modernisering besturing

Verder omvat de grote renovatie onderhoud aan onder andere de basculebrug, de jachtensluizen, de duwvaartsluizen en de gemalen. Ook verbeteren we de veiligheid van het complex volgens de nieuwste machinerichtlijn. Ten slotte moderniseren we de volledige besturing van het complex, zodat we de Krammersluizen kunnen bedienen. Eerst met behulp van camerabeelden en later vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans.

Afgeronde werkzaamheden Krammersluizencomplex

Herstel rioolschuiven

De Krammersluizen vervullen een belangrijke rol in het scheiden van zoet en zout water. Onderdeel van dit systeem zijn de rioolschuiven. We knapten deze op, omdat onderdelen nu het einde van hun levensduur bereikten. Deze onderdelen zijn nodig tot aan de grote renovatie. Tijdens de grote renovatie van het Krammersluizencomplex wordt de zoet-zoutwaterscheiding volledig vervangen door een innovatief systeem met luchtbellenscherm.

Vervangen aandrukcilinders duwvaartsluizen

Op de duwvaartsluizen vervingen we bij alle sluisdeuren de aandrukcilinders. Iedere sluisdeur heeft 4 cilinders; deze hebben we eruit gehaald, gereviseerd en weer terug gebracht in een andere sluisdeur.

Renovatie remming- en geleidewerken

De remming- en geleidewerken en wachtplaatsen waren aan het einde van hun levensduur. Daarom hebben we deze gerenoveerd.

De remming- en geleidewerken zijn de houten constructies die schepen veilig de sluis in begeleiden. De remmingwerken bevatten ook aanlegplekken. Door deze werken nu aan te pakken, beschikt de scheepvaart tijdens de grote renovatie over alle al gerenoveerde ligplaatsen en voorzieningen, als wachttijden toenemen.

Vervangen deurgrendels jachtensluis Zuid

De deurgrendels in de sluizen zorgen dat de draaideuren tijdens het schutten gesloten blijven. We vervingen de grendels in Jachtensluis Zuid, omdat ze het einde van hun levensduur naderden.

Nieuwe bodem- en oeverbescherming

We brachten nieuwe bodembescherming aan in de vaargeul. Aan weerszijden van de sluizen ligt een beschermingslaag van matten en stortstenen, die moet voorkomen dat schepen de vaargeul verlagen en de stabiliteit van de sluizen in gevaar brengen. Door het groter worden van schepen in de loop der jaren, is de bodembescherming nog belangrijker.

In het Laagbekken vernieuwden we de oeverbeschermingslaag. Het Laagbekken is een 40 ha grote oever waarnaar het water vanuit de duwvaartsluizen wordt afgevoerd. De bescherming in de vorm van stortstenen voorkomt dat de oever beschadigd raakt door golfslag. De huidige laag stortstenen ligt er al meer dan 30 jaar, was versleten en daarom toe aan vervanging.

Renovatie uitkijktoren en parkeerplaats

De uitkijktoren heeft een nieuw aangezicht. We vervingen de dichte betonnen platen voor opengewerkte panelen, waarop dieren uit de omgeving van de Krammersluizen te zien zijn. Er is een nieuwe indeling van het parkeerterrein, met camperplekken die bedoeld zijn voor dagrecreatie. Ook zijn de informatieborden vervangen.