Doelen en resultaten

In 2025 beginnen we met het renoveren van het Krammersluizencomplex. Op deze pagina leest u meer over de doelen en resultaten van de renovatie die tot en met 2028 duurt.

Het Krammersluizencomplex is een belangrijke verbindende schakel voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Daarnaast scheidt het sluizencomplex het zoete Volkerak-Zoommeer en de zoute Oosterschelde van elkaar.

De komende jaren maken we het complex duurzamer, veiliger, moderner en toekomstbestendig. Om dit te bereiken, pakken we onderstaande werkzaamheden op.

Nieuwe zoet-zoutscheiding

We vervangen de huidige zoet-zoutscheiding op de duwvaartsluizen door een nieuw systeem met bellenschermen, gecombineerd met het spoelen van zoet water. Dit zorgt voor snellere schuttijden en het maakt het complex energiezuiniger.

Bevordering vismigratie

Ook voorzien we de sluizen van een doorlaatmiddel. Daarmee kan overtollig water vanaf het Volkerak-Zoommeer in de toekomst gespuid worden en kunnen vissen tussen de Oosterschelde en de rivieren migreren.

Groot onderhoud en modernisering besturing

Verder omvat de grote renovatie onderhoud aan onder andere de basculebrug, de jachtensluizen, de duwvaartsluizen en de gemalen. Ook verbeteren we de veiligheid van het bouwwerk volgens de nieuwste machinerichtlijn. 

Als laatste moderniseren we de volledige besturing van het complex, zodat we de Krammersluizen op afstand kunnen bedienen. Eerst met behulp van camerabeelden en later vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans.