Planning en aanpak

Planning en aanpak

Bij het bouwen van een scheepvaartcentrale van de toekomst komt veel kijken. Het klaarmaken van alle bruggen, sluizen en begeleidingsobjecten voor corridormanagement moet namelijk ook gebeuren, naast de centrale zelf.

Wanneer

Klaar: 2027 (verwacht)
2019 - 2022

Planfase

2022 - 2027

Realisatiefase

Van plan naar praktijk

In 2027 verwachten we de nieuwe Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA) in gebruik te gaan nemen. Het afbreken van de oude verkeerspost Schellingwoude gebeurt daarna. Voordat het zover is, is eerst het maken van de plannen en het bestemmingsplan nog aan de beurt. Dit doen we zo veel mogelijk samen met belanghebbers. Het gebouw moet namelijk goed aansluiten bij de toekomstige Sluisbuurt. Ook krijgen bewoners de mogelijkheid om betrokken te worden. Onze ambities zijn vastgelegd in een gebiedsvisie. In januari 2022 start de procedure voor het bestemmingsplan.

De realisatiefase van CCSA begint eerder dan de bouw van de Sluisbuurt. Hierdoor is er weinig hinder voor mensen die in de buurt wonen. Er komt mogelijk een beperking voor het wegverkeer tijdens de bouw, als het om de toegankelijkheid van de Oranjesluizen gaat.

Omdat het CCSA de bedienposten van alle objecten op de corridor gaat overnemen, is dit project meer dan alleen de aanleg van een verkeerscentrale. Het klaarmaken van alle objecten met verbeterde industriële automatisering is nodig. Dit om het mogelijk te maken ze op afstand te bedienen en testen.