Planning en aanpak

Bij het bouwen van een scheepvaartcentrale van de toekomst komt veel kijken. Het klaarmaken van alle bruggen, sluizen en begeleidingsobjecten voor corridormanagement moet namelijk ook gebeuren, naast de centrale zelf.

Wanneer

Klaar: 2029 (verwacht)
2019 - 2023

Planfase

2023 - 2029

Realisatiefase gebouw CCSA

Vanaf 2029

Gefaseerde aansluiting objecten

Deze planning kan nog veranderen.

Van plan naar praktijk

In 2029 verwachten we de nieuwe Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA) in gebruik te gaan nemen. 

Voordat de verkeerscentrale in gebruik wordt genomen, moet er nog veel gebeuren. Er moet een aannemer worden gevonden, een ontwerp van het gebouw worden gemaakt en er is een bestemmingsplanwijziging nodig. Voor 2023 staat het indienen van de bestemmingsplanwijziging gepland.

Met de gemeente Amsterdam ontwikkelen wij een gebouw dat past bij de omgeving en passend bij de toekomstige Sluisbuurt. Onze ambities zijn vastgelegd in een gebiedsvisie, in samenspraak met vele belanghebbende partijen.