Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Door corridormanagement hoeven schippers straks geen contact meer te hebben met losse bedienposten, voor elke sluis of brug op de route tussen IJmuiden en Tiel.

Met actuele data bepalen we de planning van sluizen en bruggen. Zo dragen we bij aan vlotte, veilige en duurzame scheepvaart op deze drukke vaarroute.

Alles op 1 plek

Voor corridormanagement is een goede afstemming tussen alle scheepvaartfuncties nodig, zodat deze elkaar kunnen aanvullen en versterken. We gaan dit doen door 6 verschillende centrums onder te brengen in de Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA). Zo wordt dit de plek voor:

  • De verkeerscentrale, die naast begeleiding straks ook bruggen en sluizen op afstand kan bedienen. Zo is een betere planning mogelijk door de verkeersleiders, en verbeteren wij onze dienstverlening aan schippers.
  • Het Scheepvaartverkeercentrum Nederland (SVNL), dat zorgt voor actuele verkeersbeelden op onze vaarwegen en bij crisissituaties informatie en advies verstrekt.
  • Een innovatiecentrum waar we samen met overheden, marktpartijen en kennisinstituten de nieuwste technieken ontwikkelen op het gebied van scheepvaartverkeersmanagement.
  • Een testcentrum waar we alle aangesloten objecten van de corridor kunnen testen.
  • Een opleidingscentrum waar we scheepvaartpersoneel opleiden met de nieuwste technieken.
  • Een publiekscentrum waar iedereen kan leren over de rol van Rijkswaterstaat in scheepvaartverkeersmanagement.

Resultaat

Door de groei van beroeps- en recreatievaart neemt de druk op onze vaarwegen, bruggen en sluizen toe. Om in de toekomst veilige, vlotte en duurzamere scheepvaart mogelijk te blijven maken is corridormanagement nodig. Rijkswaterstaat werkt daarom aan de CCSA.

Bij het maken van de plannen speelt samenwerking een belangrijke rol. Ook moet de nieuwe centrale goed passen binnen de plannen van de nieuwe Sluisbuurt. Daarom werken we samen met gebruikers, de Gemeente Amsterdam, bedrijven, havenbedrijven, Provincie Noord-Holland en kennisinstellingen. Zo realiseren we CCSA met oog voor de omgeving. Ook in de toekomst blijven wij de (directe) omgeving en stakeholders informeren en betrekken.