Doelen en resultaten

Op deze pagina vindt u de doelen en de resultaten van de bouw van de nieuwe Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA).

Waarom een nieuwe Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA)?

Met de komst van de CCSA worden bruggen en sluizen centraal aangestuurd vanuit een bedienpost in Amsterdam. Hiermee hoeven schippers geen contact meer te hebben met individuele bedienposten voor sluizen en bruggen op de route tussen IJmuiden en Tiel. Met actuele data bepalen we de planning van sluizen en bruggen. Zo dragen we bij aan vlotte, veilige en duurzame scheepvaart op deze drukke vaarroute. We noemen dit corridormanagement. Accurate reisinformatie voor de schipper én beheerder staat daarbij centraal.

Met de komst van de CCSA gaan we voor optimale dienstverlening, bediening en verkeersbegeleiding. Dit is nodig om de groeiende beroeps- en recreatievaart tussen IJmuiden en Tiel in de komende jaren aan te kunnen.

Betrouwbaarheid en veiligheid op de vaarweg, dat is ons doel! En niet onbelangrijk, een vlottere doorvaart zorgt ook tot een duurzamere scheepvaart.

Alles op 1 plek

Voor corridormanagement is een goede afstemming tussen alle scheepvaartfuncties nodig, zodat deze elkaar kunnen aanvullen en versterken. We gaan dit doen door 4 verschillende functies onder te brengen in de Corridorcentrale Scheepvaart Amsterdam (CCSA). Zo wordt dit de plek voor:

  • De verkeerscentrale, die naast begeleiding straks ook bruggen en sluizen op afstand kan bedienen. Zo is een betere planning mogelijk door de verkeersleiders, en verbeteren wij onze dienstverlening aan schippers
  • Het Scheepvaartverkeercentrum Nederland (SVNL), dat zorgt voor actuele verkeersbeelden op onze vaarwegen en bij crisissituaties informatie en advies verstrekt
  • Een testcentrum waar we alle aangesloten objecten van de corridor kunnen testen
  • Een opleidingscentrum waar we scheepvaartpersoneel opleiden met de nieuwste technieken

De mogelijkheden voor een publieksfunctie en innovatiecentrum in de CCSA worden nog onderzocht.

Landelijke en Europese samenwerking

Het corridormanagement voor de scheepvaart gebeurt ook op andere plekken in Nederland en in Europa. Er werken 12 Europese landen mee in het programma COMEX om onze scheepvaart beter op elkaar af te stemmen op de drukke vaarroutes. Rijkswaterstaat levert hierin haar bijdrage met de bouw van corridorcentrales in Amsterdam, Dordrecht en Nijmegen.

Waar

De CCSA wordt gebouwd naast de huidige Prins Willem Alexandersluis, op de kop van de Sluisbuurt (Zeeburgereiland) in Amsterdam. De komende jaren worden in de Sluisbuurt ongeveer 5.500 nieuwe woningen gebouwd door de gemeente Amsterdam. Er is nauwe afstemming met de gemeente Amsterdam over de realisatie van de CCSA, waaronder over de bestemmingsplanwijziging.

De CCSA in Amsterdam is één van de 3 corridorcentrales die wordt gerealiseerd voor de implementatie van corridormanagement op de Nederlandse vaarwegen. De andere centrales worden gerealiseerd in Dordrecht en Nijmegen.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Naar verwachting starten we in 2027 met de bouw van de scheepvaartverkeerscentrale CCSA en is dit in 2029 klaar. Daarna worden stapsgewijs sluizen en bruggen op de CCSA aangesloten om te worden bediend op afstand. De bouw van CCSA staat gepland als er nog relatief weinig bewoners wonen in de nieuwe Sluisbuurt. Uiteraard doen wij er alles aan om de overlast voor omwonenden en de scheepvaart te beperken!

Omwonenden

Omwonenden kunnen last ondervinden van het bouwverkeer, doordat de scheepvaartverkeerscentrale CCSA als een nieuwbouwproject wordt gestart in de Sluisbuurt in Amsterdam. Hiervoor worden materialen aangevoerd en sloopmaterialen worden afgevoerd. De werkzaamheden kunnen onder andere geluidsoverlast met zich mee brengen. Tijdens de bouwperiode kan de looproute over de Oranjesluizen minder goed toegankelijk zijn.

Scheepvaart

Vanaf 2029/2030 worden de bruggen en sluizen gefaseerd aangesloten op de CCSA voor bediening op afstand. De precieze hinder is nu nog niet in beeld, maar leidt waarschijnlijk wel tot stremmingen, en daarmee dus hinder voor de scheepvaart. Uiteraard doen we ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Met de tijd worden de stremmingen beter in beeld gebracht. De hinder wordt door Rijkswaterstaat tijdig gecommuniceerd.