Bediencentrale Topshuis (Neeltje Jans)

Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1
4354 RA Vrouwenpolder

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088 - 797 47 00

Vanuit de nautische centrale Neeltje Jans worden naast de Oosterscheldekering de volgende sluizen bediend:

  • Bergse Diepsluis
  • Grevelingensluis
  • Roompotsluis
  • Zandkreeksluis
  • Kreekraksluizen