Willy Dekker

Willy Dekker (1965) is sinds 1 november 2022 hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Het werk van Rijkswaterstaat is heel breed en van directe betekenis voor de maatschappij. Dat maakt ons werk zo mooi. We leven in een uitdagende tijd, vol met onzekerheden én kansen, waarin we samenwerken aan de wereld van morgen. Dat is waar ik mijn bed voor uitkom! Landelijk ben ik coördinerend HID voor het ontwikkelplan Assetmanagement en voor het transitiepad voor energie- en klimaatneutrale aanpak voor kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Mijn sterkste drijfveren zijn rentmeesterschap en samenwerking. Mijn grootste inspiratiebron is Pippi Langkous, vanwege de onvoorwaardelijkheid waarmee ze mensen tegemoet treedt.

Willy Dekker, hoofdingenieur-directeur Zee en Delta

Willy Dekker studeerde in 1995 af als cultuurtechnisch ingenieur aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en trad toen als projectleider in dienst bij Dienst Landelijk Gebied in Gelderland en bij de Westerschelde. In 2001 werd ze afdelingshoofd bij de gemeente Schouwen-Duiveland, waarna ze tot 2013 weer bij DLG werkte, onder meer als gebiedsmanager Zeeland.

Daarna vervolgde Dekker haar loopbaan bij Rijkswaterstaat als directeur Netwerkmanagement bij West-Nederland Zuid en later in dezelfde functie bij Zee en Delta. In 2020 was ze een paar maanden waarnemend HID in Oost-Nederland waarna ze programmadirecteur Assetmanagement werd. Willy Dekker is sinds 1 november 2022 HID Zee en Delta. Deze functie nam ze waar sinds maart 2022.