Marjolijn van de Zandschulp

Marjolijn van de Zandschulp (1978) is sinds 2021 hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Oost-Nederland is een belangrijke verbindende schakel in alle windrichtingen, via weg en water. Ik ken het gebied en zijn bijzondere kwaliteiten goed. Als wandelaar struin ik vaak door het Rivierpark en ik ben onder de indruk hoe dit hoogwaterbeschermingsproject bijdraagt aan onze veiligheid en ook ruimte geeft aan natuurontwikkeling en recreatie. Een goed voorbeeld hoe we Nederland veiliger, beter bereikbaar, duurzamer én mooier maken.

Marjolijn van de Zandschulp, hoofdingenieur-directeur, Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Marjolijn van de Zandschulp studeerde planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2002 tot 2009 werkte ze als projectleider in de gemeente Overbetuwe. Daarna vertrok ze naar de Stadsregio Arnhem Nijmegen, waar ze diverse functies uitoefende. In 2014 werd Van de Zandschulp afdelingshoofd bij de gemeente Nijmegen en 2 jaar later plaatsvervangend gemeentesecretaris. In 2021 maakte ze de overstap naar Rijkswaterstaat.