Louis Schouwstra

Louis Schouwstra (1970) is coördinerend HID voor heel Rijkswaterstaat voor de onderwerpen Stikstof en Rijkskeringen en actiehouder voor het onderwerp Instandhoudingsketen. Sinds 2021 is hij lid van het bestuur van Rijkswaterstaat als landelijk programmeur.

Rijkswaterstaat wil zijn assetmanagementproces professionaliseren. We werken daar met alle organisatieonderdelen en het ministerie hard aan, opdat we in 2025 volledig volgens het IAMPro-model werken. Daarmee is geborgd dat we op elk moment goed inzicht hebben in de toestand van onze assets, op basis daarvan goed kunnen onderbouwen wat we nodig hebben, vervolgens onze middelen lifecycle-optimaal kunnen inzetten, de inzet van de beschikbare middelen goed kunnen prioriteren en slagvaardig buiten kunnen zijn.

Louis Schouwstra, landelijk programmeur

Louis Schouwstra begon zijn carrière aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, bij de Genie. Na een periode in Duitsland gediend te hebben, studeerde hij civiele technologie & management aan de Universiteit Twente, werkte vervolgens in de consultancy op gebied van beheer en onderhoud en startte in 1999 zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat. Hij is daar werkzaam geweest bij de Bestuursstaf, Oost-Nederland, Bouwdienst, Noord-Nederland, Nova en Midden-Nederland.