Louis Schouwstra

Louis Schouwstra

Louis Schouwstra (1970) is sinds 2017 hoofdingenieur-directeur (HID) van het regionale organisatieonderdeel Midden-Nederland. Tevens is Schouwstra coördinerend HID voor heel Rijkswaterstaat voor de onderwerpen Stikstof en Rijkskeringen en actiehouder voor het onderwerp Instandhoudingsketen. Sinds 2021 is hij lid van het bestuur van Rijkswaterstaat als landelijk programmeur.

Rijkswaterstaat Midden-Nederland beheert de grootste zoetwaterbuffer van Europa en voorziet een derde van Nederland van zoetwater. Duurzaam beheer met het oog op klimaat en ecologie is van vitaal belang voor Nederland. Daarnaast beheert Midden-Nederland de draaischijf van het wegennetwerk van Nederland. Hier is eveneens de opgave om deze voor de toekomst draaiend en functionerend te houden in een totaal mobiliteitssysteem.

Louis Schouwstra, hoofdingenieur-directeur Midden-Nederland

Louis Schouwstra begon zijn carrière aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, bij de Genie. Na een periode in Duitsland gediend te hebben, studeerde hij Civiele Technologie & management aan de Universiteit Twente, werkte vervolgens in de consultancy op gebied van beheer en onderhoud en startte in 1999 zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat. Hij is daar werkzaam geweest bij de Bestuursstaf, Oost-Nederland, Bouwdienst, Noord-Nederland, NOVA en nu bij Midden-Nederland.