Bob Demoet

Bob Demoet

Bob Demoet (1971) is sinds 2017 hoofdingenieur-directeur (HID) van het regionale organisatieonderdeel West-Nederland Noord. Sinds 2021 is hij ook algemeen lid van het bestuur van Rijkswaterstaat.

Foto: © Gerrit Serne

Als beheerder van water en (vaar)wegen werkt Rijkswaterstaat aan korte- en langetermijnopgaven. Elke dag weer werken we aan beschikbare netwerken en een leefbare omgeving. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op veranderingen op het vlak van mobiliteit, klimaat en energie, samen met gebruikers en partijen in de regio. Dat maakt het zo interessant.

Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur (HID) West-Nederland Noord

Bob Demoet studeerde economie aan de universiteit van Tilburg. De 1e 10 jaar van zijn loopbaan werkte hij bij een adviesbureau in het ruimtelijk-economische domein. Vervolgens heeft hij meerdere functies vervuld bij beleidsdirecties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Demoet werkt sinds 2012 bij Rijkswaterstaat.