Bob Demoet

Bob Demoet

Bob Demoet (1971) is sinds 2021 hoofdingenieur-directeur (HID) van het landelijke organisatieonderdeel Projecten, Programma’s en Onderhoud en lid van het bestuur van Rijkswaterstaat.

Foto: © Gerrit Serne

Als beheerder van water en (vaar)wegen werkt Rijkswaterstaat aan korte- en langetermijnopgaven. Elke dag weer werken we aan beschikbare netwerken en een leefbare omgeving. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op veranderingen op het vlak van mobiliteit, klimaat en energie, samen met gebruikers en partijen in de regio. Dat maakt het zo interessant.

Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur (HID) Projecten, Programma’s en Onderhoud

Bob Demoet studeerde economie aan de universiteit van Tilburg. De eerste 10 jaar van zijn loopbaan werkte hij bij een adviesbureau in het ruimtelijk-economische domein. Vervolgens heeft hij meerdere functies vervuld bij beleidsdirecties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Demoet werkt sinds 2012 bij Rijkswaterstaat en was vanaf 2017 HID West-Nederland Noord.