Rijkswaterstaat en chroom-6

Rijkswaterstaat en chroom-6

Ook op objecten van Rijkswaterstaat (zoals bruggen, sluizen en vuurtorens) is chroom-6 aangetroffen. Omdat gezondheidsrisico’s pas kunnen ontstaan bij de uitvoering van werkzaamheden waarbij de verf op het object wordt bewerkt, is pas voorafgaand aan werkzaamheden onderzoek nodig.

Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, laat Rijkswaterstaat monsters nemen om te weten of er chroom-6 in de verf zit. Het resultaat geven we door aan de aannemer, zodat die passende veiligheidsmaatregelen kan nemen. Op dit moment onderzoekt Rijkswaterstaat met andere (overheids)organisaties welke methodieken effectief en efficiënt kunnen worden toegepast voor het verwijderen van verflagen met chroom-6. De veiligheid van onze eigen werknemers, maar ook de veiligheid van de werknemers van de opdrachtnemer en derden moet hierbij te allen tijde gegarandeerd zijn.

We vermoeden dat het chroom op veel van onze objecten zit, omdat deze verf in het verleden veelvuldig is toegepast. Er bestaat geen exact overzicht van waar en wanneer chroom-6 is toegepast in verf en andere conserveringsproducten voor staalconstructies. Rijkswaterstaat gaat er daarom uit voorzorg van uit dat op alle bestaande objecten chroom-6 aanwezig is, totdat het tegendeel is bewezen.

Meestgestelde vragen aan Rijkswaterstaat met betrekking tot chroom-6