Rijkswaterstaat en chroom-6

Rijkswaterstaat en chroom-6

Ook op objecten van Rijkswaterstaat (zoals bruggen, sluizen en vuurtorens) is chroom-6 gevonden. Omdat gezondheidsrisico’s pas kunnen ontstaan bij de uitvoering van werkzaamheden waarbij de verf op het object wordt bewerkt, is pas voorafgaand aan werkzaamheden onderzoek nodig.

Voordat we de werkzaamheden uitvoeren, laten we monsters nemen om te weten of er chroom-6 in de verf zit. Het resultaat geven we door aan de aannemer, zodat die de geschikte veiligheidsmaatregelen kan nemen.

Op dit moment onderzoeken we met andere (overheids)organisaties welke methodieken effectief en efficiënt we kunnen toepassen voor het verwijderen van verflagen met chroom-6. De veiligheid van onze eigen werknemers, maar ook de veiligheid van de werknemers van de opdrachtnemer en derden moet hierbij altijd gegarandeerd zijn.

We vermoeden dat het chroom op veel van onze objecten zit, omdat deze verf in het verleden vaak is toegepast. Er bestaat geen exact overzicht van waar en wanneer chroom-6 is toegepast in verf en andere conserveringsproducten voor staalconstructies.

We gaan er daarom uit voorzorg van uit dat op alle bestaande objecten chroom-6 aanwezig is, totdat het tegendeel is bewezen.

Meestgestelde vragen aan Rijkswaterstaat met betrekking tot chroom-6