Werkzaamheden

Werkzaamheden nieuwe overlaatdam

Gepubliceerd op: 22 mei 2024, 15.44 uur

De herstelwerkzaamheden in de overlaatdam bij Bosscherveld zijn in volle gang. Afgelopen weken is gestart met het verwijderen van een meerstoel (grote betonnen paal), zijn er woonboten verplaatst en is het werkterrein ingericht.

Momenteel wordt er hard gewerkt om de oude overlaatdam op te ruimen. In juni 2024 staat de aanleg van de nieuwe overlaatdam gepland. Dat zal de nodige geluid- en trillinghinder gaan opleveren.

Hinder tijdens werkzaamheden

De komende periode worden er zogeheten combi-wanden in de bodem getrild. Een combi-wand is een gecombineerd systeem met buispalen en damwanden. Deze palen en wanden worden machinaal de grond in geheid.

Dat gaat grote geluids- en trillingshinder veroorzaken, dat is helaas niet te voorkomen. Uiteraard wordt geprobeerd de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

In totaal wordt er ongeveer 120 m combi-wand geplaatst. Zo wordt de nieuwe overlaatdam een stuk robuuster ten opzichte van de oude overlaatdam.

Meer informatie

Meer weten over de werkzaamheden in en rondom de overlaat? Kijk op de projectpagina Maas: herstel overlaatdam en brug Bosscherveld. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.