Interview

Hoe Rijkswaterstaat en de politie samen de brugbelasting veilig houden - voor verkeer en werklieden

Gepubliceerd op: 31 mei 2024, 11.05 uur - Laatste update: 31 mei 2024, 13.40 uur

Bij de versterking van de brug over de A7 staat veiligheid voorop. Daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de kans op gevaarlijke situaties te minimaliseren.

Onderdeel hiervan is zorgen dat de brug tijdens de werkzaamheden niet door zwaar verkeer overbelast wordt. We praten hierover met Cor Zwier, verkeersadviseur van de politie Noord-Holland.

Al lang voordat de werkzaamheden van start gingen, waren Rijkswaterstaat en de politie samen in de weer het verkeer tijdens de werkzaamheden in goede banen te leiden. ‘We beslissen dan welke “verkeersbesluiten” nodig zijn’, vertelt Zwier.

‘Tijdelijke maatregelen die de veiligheid van werklieden en verkeersdeelnemers waarborgen en die overlast voor omwonenden beperken. Zo verlaagden we de maximumsnelheid op de brug en sluiten we tijdens de spits bepaalde sluiproutes af. Ook verlaagden we het maximaal toegestane gewicht op de brug, van 30 naar 25 ton.’

Rijdend verkeer wegen

Die laatste maatregel was nodig, vanwege de gaten die Rijkswaterstaat voor de versterking in de brug boort. ‘Daardoor is de constructieve veiligheid van de brug lager’, legt Zwier uit.

‘Om te controleren of verkeersgebruikers zich hieraan hielden, maakten we gebruik van meetsensoren van Rijkswaterstaat, die onder een viaduct van de A7 zijn bevestigd. Deze sensoren meten rijdend verkeer voordat het de brug oprijdt of nadat het de brug afrijdt. Tijdens periodieke controles haalden we zware voertuigen van de weg, naar een weegbrug. Bevestigde de meting op de weegbrug dat het voertuig te zwaar was? Dan kreeg de bestuurder een bekeuring.’

Helaas had maatregel niet het gewenste effect. Ondanks de borden en boetes kwamen nog steeds veel te veel zware voertuigen op de brug. ‘Wij kunnen niet dag en nacht bij de brug zijn om metingen uit te voeren’, stelt Zwier.

Omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat zijn hierover regelmatig in contact met vervoersbedrijven, maar individuele chauffeurs kozen nog steeds voor een route over de brug. Daarom was een meer drastische maatregel nodig. Een geheelverbod voor zware voertuigen op de brug, voor zowel vrachtwagens als bussen.

100% pakkans

Een nieuwe maatregel betekent ook een nieuwe manier van handhaven. ‘Dat doen we nu digitaal. Camera’s bij de brug scannen de kentekens van voertuigen en controleren met behulp van een database of het om een vrachtwagen of bus gaat. Is dat het geval, dan krijgt de eigenaar van het voertuig een boete.

We kondigen de scan aan met verkeersborden die staan op de wegen richting de brug en bij de brug zelf. ‘Het precieze gewicht van het voertuig speelt nu dus geen rol meer, we weigeren nu alle zware voertuigen. Het voordeel hierbij is dat de pakkans 100% is.

Om op deze nieuwe maatregel over te stappen moest Rijkswaterstaat best veel aanpassen. ‘Denk aan het plaatsen van camera’s,' vertelt Zwier.

‘Daarnaast moesten ze een buitengewoon opsporingsambtenaar inschakelen, die de bekeuringen administratief afhandelt. Ook moet Rijkswaterstaat met het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau afspraken maken over het hoe en wat van het bekeuren. Veel werk, maar dat is het helemaal waard als dit betekent dat je de brug en de werklieden erop veilig houdt.’