Nieuwsbericht

Belevingsonderzoek vrachtwagenchauffeurs 2024

Gepubliceerd op: 17 mei 2024, 15.55 uur - Laatste update: 21 mei 2024, 09.09 uur

Rijkswaterstaat voert tot halverwege juli 2024 een tevredenheidsonderzoek uit onder vrachtwagenchauffeurs. Het gaat om vrachtwagenchauffeurs die gebruikmaken van de wegen waar Rijkswaterstaat beheerder van is.

Met dit onderzoek krijgen we inzicht in de wensen en tevredenheid van Nederlandse vrachtwagenchauffeurs.

We gebruiken de resultaten uit het onderzoek om de tevredenheid op peil te houden en, waar mogelijk, acties uit te voeren.

Meedoen aan het tevredenheidsonderzoek

Alle vrachtwagenchauffeurs die in de afgelopen maand minstens een keer op de Nederlandse wegen hebben gereden, mogen meedoen aan dit onderzoek.

Er wordt onder andere gevraagd naar de informatievoorziening, de doorstroming en de hinder. Ook de veiligheid op verzorgingsplaatsen komt aan bod.

Het beantwoorden van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Waarom een tevredenheidsonderzoek?

We willen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke behoeften. Daarom handelen wij vanuit de wensen en beleving van de (vaar)weggebruiker. Hiervoor moeten we weten hoe chauffeurs de wegen gebruiken en wat zij van de wegen vinden

We gebruiken de mening van het publiek om verbeteringen naar wens door te voeren. Met het onderzoek kijken we ook hoe de tevredenheid zich door de jaren heen ontwikkelt.