Nieuwsbericht

Prinses Marijkesluis: renovatie van start

Gepubliceerd op: 18 april 2024, 17.01 uur

Rijkswaterstaat is begonnen met de uitvoering van de renovatie aan de Prinses Marijkesluis in Rijswijk. De renovatie heeft als doel om complex Prinses Marijkesluis in de toekomst veilig en betrouwbaar te blijven gebruiken.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden halverwege 2027 gereed.

In 2022 zijn Rijkswaterstaat en aannemer Mourik Infra gestart met de voorbereidingen voor de renovatie van de Prinses Marijkesluis. We hebben hiervoor een nieuwe en innovatieve aanpak genaamd 2-fasen aanpak toegepast, waarbij beide partijen samenwerken van ontwerp tot oplevering.

Het grote voordeel van de 2-fasen aanpak is dat risico’s beperkt worden. In de 1e fase wordt het gehele project in kaart gebracht zodat daarna duidelijk is wat de hoeveelheid werk is en wat de verwachte kosten daarvan zijn.

Eerste fase afgerond

De 1e fase richtte zich op ontwerp en onderzoek, waarbij Rijkswaterstaat en Mourik nauw samenwerkten om het ontwerp vast te stellen. Nu deze fase is afgerond, gaat Mourik met haar partners over tot de realisatie in de 2e fase.

Hierbij worden de sluisdeuren, bedienings- en gemaalgebouwen, de brug en keerschuif gerenoveerd, en wordt het beton hersteld. Daarnaast wordt de bedienings- en besturingssoftware van de sluisdeuren en keerschuif vervangen, en zorgen we ervoor dat het complex aan alle veiligheidseisen voldoet. Na de renovatie kan de Prinses Marijkesluis weer 30 jaar mee.

Maatregelen tijdens de renovatie Marijkesluis

Veiligheid is een topprioriteit tijdens de werkzaamheden, zowel voor weggebruikers als voor de scheepvaart. Om dit de waarborgen, zijn er specifieke maatregelen genomen. Wanneer aan de keerschuif wordt gewerkt, wordt een deel van de vaarweg afgesloten, waardoor schepen door de sluis moeten varen.

Dit kan leiden tot enige hinder vanwege beperkingen in de breedte. Daarnaast wordt het wegverkeer omgeleid op momenten dat de brug gestremd is.

De renovatie wordt in delen uitgevoerd, zodat de kering altijd inzetbaar is in het geval van hoogwater. Daarom wordt in het hoogwaterseizoen niet aan de kering gewerkt, zodat de omliggende gebieden beschermd blijven bij hoogwater. In het laagwaterseizoen is de kering binnen 3 dagen inzetbaar als toch sprake is van hoogwater.

Met vertrouwen naar de tweede fase

Eric Smulders, portfoliomanager bij Rijkswaterstaat, is blij dat het project een nieuwe fase is ingegaan. 'De beoogde intensieve samenwerking in fase 1 is bereikt en heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben samen veel geleerd van deze aanpak en blijven dat doen. Ik kijk met vertrouwen uit naar fase 2. Hierin gaan we met elkaar voor een veilige uitvoering van de renovatie.'

Daar sluit Roel van Oudheusden, Directeur Integrale Vervanging & Renovatie Werken bij Mourik Infra, zich van harte bij aan. 'We hebben met succes de 1e fase afgerond in samenwerking met onze collega’s van Rijkswaterstaat. Door middel van de 2-fasen aanpak zijn alle eindproducten succesvol opgeleverd. Ik kijk vol verwachting uit naar een veilige en succesvolle voortzetting in de 2e fase.'

Meer informatie Prinses Marijkesluis

Meer informatie vindt u op de projectpagina van Amsterdam-Rijnkanaal: renovatie prinses Marijkesluis. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.