Nieuwsbericht

A7: verbod zwaar verkeer brug bij Purmerend

Gepubliceerd op: 26 april 2024, 14.39 uur - Laatste update: 29 april 2024, 14.40 uur

Vanaf maandagochtend 29 april 2024 geldt op de Korporaal van de mariniers Jeroen Houwelingbrug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend een algeheel verbod voor vrachtwagens en bussen. Het verbod is noodzakelijk om de constructieve veiligheid van de brug en de veiligheid van het personeel dat de brug versterkt te waarborgen.

We werken sinds 5 april 2024 aan de versterking van deze brug. In oktober 2022 is gemeld dat de brug niet sterk genoeg meer is om het gewicht van zwaar verkeer, zoals vrachtwagens, te dragen. Er is daarom een gewichtsbeperking ingesteld van 25 ton.

Gewichtsbeperking

Ondanks de gewichtsbeperking rijden er nog steeds dagelijks honderden veel te zware voertuigen over de brug, met forse uitschieters tot wel boven de 40 ton. De strengere handhaving door de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) én de oproepen van onder meer TLN en Rijkswaterstaat in de afgelopen weken hebben daarbij niet geholpen. De overschrijding van de gewichtsbeperking is gevaarlijk en maakt het onmogelijk om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

50.000 gaten

Om de brug te versterken boort de aannemer 50.000 gaten, die daarna opgevuld worden met 15 km aan wapeningsstaal. Het boren van deze gaten maakt dat de constructieve veiligheid van de brug tijdelijk nog verder omlaag gaat. Het is absoluut noodzakelijk dat de gewichtsbeperking dan echt niet meer wordt overschreden.

Daarom is er geen andere mogelijkheid dan de brug volledig af te sluiten voor alle vrachtwagens en bussen. Door cameratoezicht is er dan een 100% controle. Alleen op die manier kan de veiligheid van de brug en de werkers worden gewaarborgd.

Omleidingen vrachtverkeer A7

Met borden langs de kant worden de weggebruikers op de nieuwe verkeerssituatie gewezen. Vanaf het noorden wordt vrachtverkeer bij aansluiting 6 Purmerend-Noord omgeleid via de N244 en N246 richting de A8. Vanaf het zuiden wordt vrachtverkeer bij knooppunt Zaandam omgeleid via de A8, N246 en N244 richting aansluiting 6 Purmerend-Noord.

Het openbaar vervoer heeft geen last van deze maatregel, omdat ov-bussen al geen gebruik maken van de brug.

Meer informatie brug A7

De brug wordt tot 1 september 2024 versterkt. Meer informatie over het versterken van de brug is te vinden op de projectpagina van de A7 Purmerend.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.