Werkzaamheden

A7: herstel Prinses Margriettunnel gaat nieuwe fase in: tunnel afgesloten; 26 - 29 april 2024

Gepubliceerd op: 17 april 2024, 09.00 uur - Laatste update: 17 april 2024, 09.11 uur

Het aanbrengen van de ankerpalen in het middelste gedeelte van de Prinses Margriettunnel is klaar. Daarmee is de eerste fase van het herstel afgerond. In de nieuwe fase worden de zijwanden van de tunnel versterkt.

Om dit veilig en goed te kunnen doen wordt in een van de tunnelbuizen gewerkt en zal het wegverkeer gebruikmaken van de andere tunnelbuis. Om deze omzetting te kunnen uitvoeren is de Prinses Margriettunnel van vrijdagavond 26 april 19.00 tot en met maandagochtend 29 april 2024 05.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Ander verkeerssysteem

Voor de volgende fase van de herstelwerkzaamheden zal het verkeerssysteem anders worden ingericht. Nu is het zo dat voor het verkeer in de 2 tunnelbuizen 1 rijstrook per richting beschikbaar is. Van vrijdag 26 april tot maandag 29 april wordt deze verkeerssituatie aangepast.

In de tunnelbuis in de rijrichting van Joure naar Sneek worden dan 2 rijstroken gemaakt. Een strook voor de rijrichting Sneek naar Joure en een strook voor de rijrichting Joure naar Sneek. Tussen beide rijstroken komt een betonnen afschermingswand te staan, waardoor het verkeer niet op de verkeerde weghelft terecht kan komen. De tunnelbuis van Sneek naar Joure wordt ingericht als bouwterrein om te kunnen starten met de tweede fase van het herstel.

Weekendafsluiting A7

Om de nieuwe rijstroken te asfalteren en de ombouw te realiseren wordt de Prinses Margriettunnel een weekend afgesloten in beide richtingen op de A7 tussen de aansluiting Joure West (23) en Sneek-Oost (22). De omzetting kan alleen plaats vinden met een complete afsluiting van beide rijstroken.

De weekendafsluiting start op vrijdagavond 26 april om 19.00 en eindigt op maandagochtend 29 april 2024 om 05.00 uur. Tijdens de weekendafsluiting van de A7 zijn onderstaande op- en afritten afgesloten: 

  • oprit 21a Woudvaart
  • oprit 22B Sneek Oost
  • oprit 23D Joure West

Ook is verzorgingsplaats Bloksloot, inclusief het tankstation, niet bereikbaar.

Hinder op uw route?

Check voor vertrek de hinder op snelwegen en diverse N-wegen van Rijkswaterstaat

Zoek op route of wegnummer

Omleidingsroutes afsluiting Prinses Margriettunnel

Tijdens de weekendafsluiting van de Prinses Margriettunnel zijn verschillende omleidingsroutes beschikbaar, waaronder die via de A31 en A32. Al deze routes staan met gele borden aangegeven.

Meer informatie Prinses Margiettunnel

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.