Werkzaamheden

Vervangings- en herstelwerkzaamheden aan stuwcomplex Lith

Gepubliceerd op: 27 maart 2024, 16.39 uur - Laatste update: 27 maart 2024, 16.46 uur

Op dinsdag 2 april 2024 start Rijkswaterstaat met het vervangen van besturingssystemen bij stuwcomplex Lith. Aansluitend vinden er herstelwerkzaamheden plaats aan de zuidopening van de stuw.

Deze werkzaamheden zijn nodig om de stuw ook in de toekomst werkzaam te houden. Tijdens het onderhoud ondervindt het scheepvaartverkeer geen hinder.

Werkzaamheden stuwcomplex Lith

We vervangen tijdens de werkzaamheden de besturingssystemen (PLC’s) en het bedieningssysteem (Scada systeem). Deze werkzaamheden nemen 2 tot 3 weken in beslag. De aannemerscombinatie Mourik - Swarco voert de werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat uit.

Aansluitend vinden er in het voorjaar van 2024 herstelwerkzaamheden plaats aan de zuidopening van de stuw. Hier herstellen we een defect wielstel en worden er verdere inspecties en onderzoeken uitgevoerd. Deze werkzaamheden lopen door tot in het najaar van 2024.

Geen hinder voor scheepvaart

Tijdens de werkzaamheden aan het stuwcomplex ondervindt het scheepvaartverkeer geen hinder. Schippers kunnen gebruik blijven maken van de sluizen.

Meer informatie werkzaamheden stuwcomplex Lith

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland werkt continu aan het beheren en onderhouden van de Maas en de kanalen in Noord-Brabant. Dit doen we om de vaarwegen vlot en veilig bevaarbaar te houden voor de scheepvaart. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de vorige eeuw en moeten daarom onderhouden worden.

Intensieve belasting en zwaar(der) verkeer kunnen soms voor storingen in systemen zorgen en vragen om renovatie en vervanging van een groot aantal van deze objecten. Kijk voor meer informatie op de projectpagina Onderhoud Maas en kanalen Noord-Brabant en Limburg.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, neem dan contact met ons op.