Werkzaamheden

Onderhoud bomenrij Westkade Sas van Gent

Gepubliceerd op: 5 maart 2024, 10.46 uur - Laatste update: 5 maart 2024, 10.52 uur

We gaan in 2024 onderhoud uitvoeren aan een aantal van de bomen langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen, aan de Westkade in Sas van Gent. Een groot deel van de bomen krijgt binnenkort een snoeibeurt.

Daarnaast worden 6 bomen ingekort en in het najaar van 2024 gekapt. Dit omdat deze bomen niet meer gezond zijn en een veiligheidsrisico kunnen vormen wanneer takken verzwakt raken. In het najaar van 2024 worden ook 17 nieuwe bomen aangeplant.

De bomen op deze locatie zijn abelen van ruim 60 jaar oud. Uit jaarlijkse inspecties van de bomenrij blijkt dat een deel van de bomen aan vervanging toe is. Daarom worden er langs het kanaal tussen de Tramstraat en het voormalige Doens Food 6 bomen ingekort en in het najaar gekapt.

Op dezelfde locatie worden 19 bomen gesnoeid. De werkzaamheden starten op maandag 11 maart 2024 en duren ongeveer 2 weken. Voor de snoei van de bomen moet er af en toe korte tijd 1 rijbaan afgesloten worden.

Het verkeer wordt dan begeleid door verkeersregelaars. Tijdens de werkzaamheden kunnen er geen schepen aanleggen op de plaats waar gesnoeid wordt, vanwege het risico op vallende takken.

Voldoende tijd

Omdat de hele bomenrij beeldbepalend is voor Sas van Gent, worden er in het najaar van 2024 ook 17 nieuwe bomen aangeplant binnen de bestaande bomenrij. Het gaat om een mix van 4 verschillende boomsoorten, die bij aanplant al 4 à 5 m hoog zijn. 

Deze bomen zijn bedoeld als vervanging voor de oude abelen die in de komende jaren zullen gaan verdwijnen. Door de nieuwe bomen op tijd aan te planten, krijgen deze voldoende tijd om goed aan te slaan en te groeien. Oude bomen worden pas gekapt als uit inspectie blijkt dat ze ongezond zijn of een risico vormen.

Natuurbescherming

Bij de voorbereiding van de snoei is een ecoloog betrokken geweest om eventuele effecten in kaart te brengen. Direct voorafgaand aan de snoei wordt nog eens gecontroleerd op aanwezige vogelnesten. 

De vliegroute voor vleermuizen blijft in stand, doordat de 6 bomen die gekapt moeten worden in het najaar van 2024 pas verdwijnen als de nieuwe bomen aangeplant zijn.