Werkzaamheden

Noordzeesluizencomplex Terneuzen dicht in weekend; 5 - 8 april 2024

Gepubliceerd op: 18 maart 2024, 13.53 uur

Nieuwe Sluis Terneuzen werkt aan de definitieve wegen over het Noordzeesluizencomplex. In het weekend van 5 tot 8 april 2024 voorzien we de weg tussen de nieuwe rotonde en de zuidbrug van de Oostsluis van de definitieve verharding.

Het fietspad langs de Oostsluis wordt voorzien van rood asfalt. Daardoor is het hele sluizencomplex afgesloten van vrijdag 5 april 19.00 tot maandag 8 april 06.00 uur. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. Houd rekening met extra reistijd.

Omleidingsroute gemotoriseerd verkeer

Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Sluiskilbrug of Sluiskiltunnel. De omleidingsroute staat aangegeven met gele borden.

Fietsers en voetgangers

Het sluizencomplex blijft open voor langzaam verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer. Fietsers en voetgangers volgen de omleidingsroute over het sluizencomplex. Deze route staat aangegeven met gele borden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.