Nieuwsbericht

Lokale samenwerking voor onderhoud en beheer van uiterwaarden langs de IJssel

Gepubliceerd op: 25 maart 2024, 09.50 uur

Studenten Bos- en Natuurbeheer van het Zone College uit Zwolle gaan samen met combinatie IJsselwaarden (Dura Vermeer en Brunel) het onderhoud uitvoeren van een perceel in de Vreugderijkerwaard.

Goed uiterwaardenbeheer is belangrijk voor een veilige afvoer van hoogwater en voor de versterking van de natuur. Dit gebeurt in opdracht van Rijkswaterstaat.

Doel van de samenwerking tussen IJsselwaarden en het Zone College is studenten praktijkervaring op laten doen en kennis laten maken met het onderhoud in de uiterwaarden en alles wat erbij komt kijken. Deze manier van lokale samenwerking sluit goed aan bij de gebiedsgerichte manier van werken die Rijkswaterstaat nastreeft voor het onderhoud en beheer van de uiterwaarden.

Praktijkervaring

Vanaf maart 2024 start de samenwerking met een groep tweedejaarsstudenten onder begeleiding van IJsselwaarden. De studenten gaan een deel van de Vreugderijkerwaard ecologisch onderhouden. Het gaat om een gebied van ongeveer 4 ha.

De studenten gaan aan de slag in de beroepspraktijk. Ze schrijven een beheerplan voor het aangewezen gebied. Ze onderzoeken welke wijze van onderhoud het beste werkt, waarbij zij dit tussentijds inventariseren onder begeleiding van de ecoloog van IJsselwaarden.

Het Zone College was op zoek naar samenwerking met het bedrijfsleven en praktijkervaringsplaatsen voor zijn studenten. Combinatie IJsselwaarden biedt deze kans.

Beheerplan

De studenten worden in de praktijk begeleid door medewerkers van combinatie IJsselwaarden. Zo verzorgt de ecoloog van IJsselwaarden de toetsing van het beheerplan dat de studenten opstellen. Op basis van dit plan wordt het beheer uitgevoerd. Dit wordt regelmatig geëvalueerd met de studenten en hun docenten van het Zone College.

Meerwaarde

De studenten gaan ervaring op doen met het ecologisch beheer, zoals bijvoorbeeld met sinus maaien.

Docent Helmi Kocken vertelt: ‘Dankzij deze samenwerking kunnen de studenten de koppeling maken tussen theorie en praktijk. Door verschillende manieren van ecologisch beheer toe te passen en het effect te monitoren op de aanwezige soorten dieren en planten.’

Beheer en onderhoud in de uiterwaarden

De werkzaamheden in de uiterwaarden bestaan uit onderhoud aan civiele objecten, geulen en watergangen, inspecties op aanwezige planten en dieren en groenonderhoud.

Rijkswaterstaat heeft het beheer en onderhoud in de Uiterwaarden van de IJssel, Rijntakken en Maas georganiseerd via het Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU). IJsselwaarden is de combinatie die het beheer en onderhoud in de Uiterwaarden langs de IJssel en het Zwarte Water uitvoert.