Nieuwsbericht

Drentse overheden onderzoeken innovatieve mogelijkheden om Drentse Zonneroute A37 te realiseren

Gepubliceerd op: 15 maart 2024, 12.00 uur - Laatste update: 15 maart 2024, 14.34 uur

Rijkswaterstaat, Provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekenden vrijdag 15 maart 2024 de intentieovereenkomst ‘Drentse Zonneroute A37’.

We gaan verkennen of een zogeheten Power Purchase Agreement een optie is om de financiële haarbaarheid van het hernieuwbare energie project langs de A37 te verbeteren. In een dergelijke overeenkomst zouden (decentrale) overheden stroom afnemen tegen een vast tarief, voor een vastgelegde termijn. De eerste zichtbare werkzaamheden aan de A37 starten naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van 2024.

Project binnen programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed

De Drentse Zonneroute A37 is een project binnen het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) waarin het de bedoeling is dat er zonnepanelen in de bermen van de A37 worden geplaatst. De financiële haalbaarheid van het project wordt verbeterd door het aangaan van een Power Purchase Agreement (PPA).

In een dergelijke overeenkomst nemen (decentrale) overheden stroom tegen een vast tarief af, voor een vastgelegde termijn. Dit geeft de toekomstige beheerder meer zekerheid over de rentabiliteit van het project. De gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen verkennen samen met de provincie Drenthe, Rijkwaterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, met het ondertekenen van de intentieovereenkomst de mogelijkheden van een PPA voor de Zonneroute.

‘Onmisbare bijdrage aan onze doelstellingen’

‘Met de Drentse Zonneroute A37 leveren we een onmisbare bijdrage aan onze gezamenlijke energie-doelstellingen,’ zegt gedeputeerde Energie en voorzitter van de stuurgroep ‘Drentse Zonneroute A37’ Henk Jumelet.

‘Daarnaast is de Zonneroute een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik: we gebruiken lege grond, in dit geval de berm, in plaats van bijvoorbeeld landbouwgrond, om grootschalig energie op te wekken. De doorgang van dit project is daarmee van groot belang en daarom onderzoeken we slimme mogelijkheden om het project succesvol te ontwikkelen, zoals het aangaan van een PPA.

Extra vangrails langs A37

De eerste zichtbare werkzaamheden langs de A37 starten naar verwachting eind 2024: het plaatsen van extra vangrails langs de A37. Deze extra vangrail langs de A37 worden aangelegd om de panelen later dichter bij de snelweg te kunnen plaatsen en te blijven voldoen aan de veiligheidsnormen.