Nieuwsbericht

Ballenlijn in het Volkerak-Zoommeer moet meer rust brengen voor vogels

Gepubliceerd op: 6 maart 2024, 14.45 uur - Laatste update: 7 maart 2024, 12.59 uur

In het Volkerak- Zoommeer langs de Philipsdam, tussen de plaat van Vliet en de Slikken van de Heen, leggen we in het voorjaar van 2024 een ballenlijn in het water om verstoring voor vogels het hele jaar door te voorkomen. Dit deel van het Volkerak-Zoommeer dat nu al beschermd gebied is, wordt nu duidelijker gemarkeerd met deze ballenlijn.

Kwetsbare vogelsoorten

Het Volkerak-Zoommeer is een ondiep en visrijk meer, waar veel bijzondere en kwetsbare vogelsoorten voorkomen. Veel van deze soorten komen af op het visrijke water en gebruiken de eilanden als nest- en rustplaats.

Met name de zeearend en de visarend zijn soorten die erg gevoelig zijn voor verstoring. De zeearend broedt al langer op de eilanden en van de visarend is er in 2023 een eerste territorium gesignaleerd.

Het hele jaar

Om vogels hun rust te gunnen tijdens het broedseizoen wordt een ballenlijn gespannen om het gebied waar ze broeden. Maar ook de rest van het jaar houdt deze ballenlijn de scheepvaart en watersporters buiten het kwetsbare gebied dat onder andere in de wintermaanden door honderden watervogels wordt gebruikt om te rusten en voedsel te zoeken. 

De ballenlijn wordt gelegd in opdracht van Rijkswaterstaat en Het Zeeuwse Landschap, met een financiële bijdrage van Windpark Krammer.