Nieuwsbericht

Klimaatneutrale en circulaire infra tijdens Week van de Circulaire Economie

Gepubliceerd op: 1 februari 2024 - Laatste update: 5 februari 2024, 09:59

Werk jij aan klimaatneutrale en circulaire infra of wil je dat gaan doen? Sluit dan aan op 12 of 14 maart 2024.

Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW), ProRail, Platform WOW, Rijkswaterstaat en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) organiseren 2 infra-evenementen tijdens de Week van de Circulaire Economie. Duurzame infra krijgen we alleen voor elkaar met de hele sector, kom naar een van de evenementen!

12 maart: Samen op weg naar klimaatneutrale en circulaire infra

Op 12 maart trappen we af met een inspirerende presentatie over de kansen die Artificial Intelligence biedt om onze doelen te halen. Vervolgens ga je aan de slag met een inhoudelijk vraagstuk. Samen met gelijkgestemden werk je aan de oplossing van een probleem of identificeer je juist kansen die opgepakt moeten worden. De vraagstukken beslaan het gehele werkgebied van hergebruik tot MKI, van cultuurverandering tot laadinfra.

Naast interactieve sessies is er een festivalmarkt voor doorlopende informatie-uitwisseling en uitgebreide netwerkmogelijkheden. Tijdens deze actieve middag zetten we met de gehele keten een stap in de juiste richting om de doelen voor 2030 te bereiken.

14 maart: Nationale Conferentie Circulaire Economie

Sluit op 14 maart aan bij deelsessie A ‘Circulaire viaducten en bruggen in de praktijk’ tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie! De komende jaren zijn veel bruggen, viaducten en andere infrastructurele kunstwerken in Nederland toe aan renovatie of vervanging. Hoe kunnen overheden dat duurzaam en circulair aanvliegen? De inkoopstrategie die door de Buyer Group Circulaire Viaducten en Bruggen is ontwikkeld kan overheden met deze opgaven op weg helpen.

Provincie Gelderland, Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat laten door hun praktijkvoorbeelden de 3 aandachtsgebieden van de inkoopstrategie zien:

  • hergebruik
  • biobased en hout
  • Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen.

De sessie is met name interessant voor overheden en anderen betrokken bij het inkopen, ontwerpen en bouwen van (circulaire) viaducten, bruggen en andere kunstwerken.

De conferentie is voor fysieke deelname al volgeboekt. Je kunt je wel aanmelden voor de wachtlijst, of voor online deelname. We hebben nog wel invloed op deze wachtlijst.