Nieuwsbericht

Oranjesluizencomplex Amsterdam gestremd door hoog waterpeil Markermeer; januari 2024

Gepubliceerd op: 4 januari 2024, 16.21 uur - Laatste update: 18 maart 2024, 16.08 uur

Het Oranjesluizencomplex bij Amsterdam is sinds woensdagavond 3 januari 2024 19.00 uur gestremd in verband met het waterpeil in het Markermeer. De Noorder-, Midden- en Zuidersluis en de Prins Willem Alexandersluis zijn hierdoor naar verwachting komende dagen niet in bedrijf. Het is niet bekend tot wanneer dit precies gaat duren.

Hoog waterpeil

Het schutten van schepen via de Oranjesluizen is sinds woensdagavond 3 januari niet mogelijk, omdat het waterpeil bij het sluizencomplex inmiddels hoger is dan +0,30 NAP. De sluisdeuren kunnen hierdoor niet geopend worden. Op dit moment wordt nog onderzocht of het mogelijk is om schepen tot 95 m toch te kunnen schutten.

Wachtende schepen

Deze stremming van de Oranjesluizen heeft alleen gevolgen voor de scheepvaart, met name de beroepsbinnenvaart. Schippers zijn geïnformeerd via een Bekendmaking aan de Scheepvaart (BAS) en de website Vaarweginformatie. Op donderdag 4 januari lagen om 16.00 uur in totaal 31 binnenvaartschepen te wachten bij de Oranjesluizen.

Omvaarroute via de IJssel

Beroepsschippers die aan de westzijde (Amsterdam) van de sluis liggen kunnen omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Neder-Rijn of de Waal richting Arnhem en dan via de IJssel naar Kampen.

Schippers aan de oostzijde van de sluis (Buiten-IJ) kunnen deze route in tegenovergestelde richting volgen. Deze route is geschikt voor schepen tot 110 m en niet breder dan 11,45 m. Vanwege de hoge waterstand moet er rekening gehouden worden met de beperkte doorvaarhoogte bij de spoorbrug in Deventer.

Omvaarroute via de Zaan en Noordhollandsch Kanaal, Nieuwe Diep, Kornwerderzand

Voor schepen korter dan 85 m is de vaarroute Zaandam-Den Helder-Kornwerderzand via het Noordhollandsch Kanaal een optie. Scheepvaart moet op deze route rekening houden met de beperkte doorvaarthoogte bij de Coenbrug.