Nieuwsbericht

Maatregelen Vollenhoventunnel (A28); tunneldeel mogelijk door hoge grondwaterstand omhooggeduwd

Gepubliceerd op: 12 januari 2024, 15.25 uur - Laatste update: 12 januari 2024, 22.18 uur

Een deel van de Vollenhoventunnel in de A28, ter hoogte van de Utrechtseweg in Zeist, is afgelopen week enkele millimeters omhooggekomen. Op dit moment is de aanname dat door de extreem hoge grondwaterstand een tunneldeel omhoog is gekomen.

Deze extreem hoge waterstand werd veroorzaakt door de hevige regenval van de laatste maanden. Ook zijn mogelijk ankers in de paalfundering stuk. In de komende dagen treffen we maatregelen om de situatie te stabiliseren. Dit zal mogelijk hinder opleveren.

Maatregelen rond de Vollenhoventunnel A28

Om te voorkomen dat de tunneldelen in de A28 verder omhoog komen en om deze te stabiliseren, plaatst Rijkswaterstaat in de nacht van 12 op 13 januari 2024 op de vluchtstrook in beide richtingen een barrier. Begin volgende week worden hier als tegenwicht grote betonblokken achter geplaatst. Door het gewicht hiervan worden de tunneldelen gestabiliseerd. 

Door deze maatregel zal ter hoogte van de Vollenhoventunnel in de A28 de vluchtstrook voor een deel ontbreken. Ter hoogte van de barrier zal de snelheid verlaagd worden van 100 naar 90 km/h. Als de betonblokken zijn geplaatst volgt direct onderzoek of meer aanvullende maatregelen nodig zijn.

Toelichting van het risico

Rijkswaterstaat heeft naar aanleiding van problemen met de fundering van de Prinses Margriettunnel tussen Joure en Sneek in 2023 onderzoek uitgevoerd. Dit om te achterhalen of er meer tunnels zijn met een vergelijkbare funderingsconstructie, die mogelijk een vergelijkbaar risico opleveren. Uit dat onderzoek kwam onder andere de Vollenhoventunnel in de A28 bij Zeist in beeld.

In december 2023 is een monitoringssysteem aangebracht in en op de tunnelbak. Met het monitoringsysteem kan de tunnelconstructie 24 uur per dag in de gaten worden gehouden, zodat bij afwijkingen ten opzichte van de normale situatie direct ingegrepen kan worden. Hierdoor kan een probleemsituatie zoals bij de Prinses Margriettunnel is ontstaan worden voorkomen.

Omdat bij een van de tunnelmoten in de Vollenhoventunnel nu een kleine afwijking is gemeten kunnen dus direct preventieve maatregelen genomen worden. Bij andere tunnels met dezelfde funderingsconstructie zijn vooralsnog geen afwijkingen gemeten. Deze beschikken ook over een monitoringssysteem.

Vervolgonderzoek

Onderzoeksinstituten Deltares en TNO hebben in opdracht van Rijkwaterstaat onderzoek gedaan naar de oorzaak van het falen van de trekankers van de Prinses Margriettunnel. Daaruit blijkt dat het omhoog komen van het tunneldeel aldaar is veroorzaakt doordat de paalfundering de opwaartse waterdruk niet meer kon weerstaan.

De voorspanstaven, die onderdeel uitmaken van de destijds aangebrachte paalfundering, zijn zeer waarschijnlijk gebroken als gevolg van corrosie (roestvorming). Voor de Vollenhoventunnel is het noodzakelijk nader onderzoek te doen naar de oorzaak en de mogelijke oplossing.

Vooralsnog zijn er geen technieken beschikbaar om eenvoudig vast te stellen of en in hoeverre ankerpalen van tunneldelen zijn bezweken in een fundering. Daarmee is het moeilijk te voorspellen welk risico er is voor de Vollenhoventunnel en treffen we de voorgenoemde maatregelen.